Aktualności

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Łapach" zaprasza na bezpłatne specjalistyczne szkolenia skierowane do członków Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb, pracowników podmiotów pomocy i integracji społecznej, przedstawi-cieli innych instytucji włączonych do planowania i realizacji usług społecznych. więcej

RUSZAJĄ NOWE USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE ŁAPY!

Nowe usługi realizowane są w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Centrum Usług Społecznych w Łapach informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Centrum Usług Społecznych w Łapach ul. Główna 50 w terminach od dnia 1 do 15 września 2021r. więcej

Wizyta studyjna z Ukrainy w Centrum Usług Społecznych w Łapach

18 sierpnia br. w Centrum Usług Społecznych w Łapach na wizycie studyjnej gościliśmy przedstawicieli jednostek samorządowych oraz specjalistów zajmujących się pomocą społeczną w hromadach z Ukrainy. więcej

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ, REAGUJ!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łapachi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że w dniu 22lipca 2021r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach pt. „STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ REAGUJ!” został rozstrzygnięty. więcej