Aktualności

Zaproszenie na Spotkanie Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”

Gmina Łapy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zapraszają do udziału w spotkaniu Zespołu Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb więcej

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

W dniu 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. poz. 952). więcej

Ruszyły bezpłatne usługi transportu indywidualnego door-to-door w Gminie Łapy

Kategoria: Door to Door
27 maja 2021r. w Gminie Łapy ruszyły usługi transportu indywidualnego „door-to-door” na rzecz osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności. więcej

Program Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej

ZESPÓŁ INTERRDYSCYPLINARNY ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łapach informuje, że STOWARZYSZENIE NIEBIESKA LINIA w ramach nowego programu pt. "Upowszechnianie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy cykl artykułów w prasie kobiecej" więcej

Klub SENIOR+ w Łapach o działalności słów kilka

Kategoria: Klub Seniora
Seniorzy z Klubu SENIOR+ aktywnie uczestniczą w zajęciach i warsztatach w ramach spotkań. Po rekrutacji i spotkaniach organizacyjnych pod okiem opiekunów uczestniczą w grupowych zajęciach ruchowych, rękodzielniczych, edukacyjnych, artystycznych, a także kulinarnych spotkaniach towarzyskich i zajęciach aktywizujących. więcej

Nowe auto do projektu Usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Kategoria: Door to Door
Już wkrótce wiek, niepełnosprawność czy ograniczona mobilność nie staną na przeszkodzie aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i kulturalnym, nie ograniczą też dostępu do placówek zdrowotnych czy urzędów. więcej