Aktualności

Potrzebują naszej pomocy

Kategoria: Wiadomosci
Cały dobytek i dach nad głową rodziny Szostaków z Łupianki Starej pochłonął piątkowy pożar. W jednej chwili zostali bez drewnianego domu, w którym mieszkali. Stracili wszystko, co w nim mieli. Szczęśliwie w pożarze nikt nie ucierpiał. Sąsiedzi od razu ruszyli z pomocą. Pomoc pogorzelcom zapowiedziały także władze Łap. więcej

Mikołajki w Świetlicy 2018

Dnia 6 grudnia do dzieci ze Świetlicy przyszedł Święty Mikołaj. Do spotkania z tak zacnym gościem dzieci się przygotowały i każde miało dla Mikołaja przepiękny kolorowy rysunek. Mikołaj wyłonił również osobę, która tego dnia była najciekawiej przebrana w świetlicy. Zwycięzcą został piękny aniołek, który skradł serce świętego. Prezenty jakie dostały dzieci to oczywiście słodkości. Cała świetlica obdarowana została sportowymi grami komputerowymi. więcej

Andrzejki w Świetlicy Socjoteraputycznej 2018

Dnia 29 listopada sala sportowa w świetlicy została zamieniona w "salę wróżb"i zabaw. Uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach przemienili się we wróżbitów i poprowadzili wieczór andrzejkowy. Przepowiadali wszystkim chętnym przyszłość, wróżyli z magicznej kuli. Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii. Katalog wróżb był różnorodny, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. więcej

POCZTA czyli z życia Seniora wzięte

9 września 2018r Seniorzy z Dziennego Domu "SENIOR+" na dużej scenie zaprezentowali sztukę- spektakl w formie kabartetu: "Poczta- z życia Seniora wzięte..." więcej

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Łapy na 2019 rok

Podstawą prawną podejmowanych działań w zakresie działań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii – Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. więcej

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty

Kategoria: Pomoc społeczna
Osoby korzystające z pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2017-2020 współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym do poszerzenia swoich kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego. więcej

OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ w ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY w ŁAPACH

14.11.2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łapach odbyła się uroczysta akademiaz okazji 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, na której gościliśmy podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno – Wychowawczego w Perkach Karpiach. więcej

Nasza pomoc może uratować ludzkie życie - Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kategoria: Wiadomosci
Każdy z nas odczuwa skutki nadchodzącej jesienno-zimowej aury. Spadek temperatur oraz coraz krótsze dni najbardziej dotkliwe są jednak dla osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo. Dlatego też zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli – interesujmy się losem takich osób i zadbajmy o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasza pomoc może uratować ludzkie życie! więcej