data dodania: 22 kwietnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla 8 uczestników projektu w terminie od Maja 2014 do Lipca 2014 w zakresie
Kurs "Opiekunka pomocy społecznej ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi" w wymiarze 100 godzin przypadających na jednego uczestnika bez godzin przeznaczonych na egzamin końcowy. Kurs obejmuje poznanie podstaw anatomii i fizjologii, higienę żywienia i dietetykę, udzielanie pomocy przedlekarskiej, podstawy rehabilitacji związane z opieka nad osoba niepełnosprawną

Czytaj więcej...
data dodania: 22 kwietnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia jest
wymiana części pokrycia daczowego na budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach

Czytaj więcej na temat zapytania ofertowego
Przedmiar
data dodania: 22 kwietnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla 10 uczestników projektu w terminie od Maja 2014 do Lipca 2014 w zakresie
Kurs "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie" w wymiarze 240 godzin przypadających na jednego uczestnika bez godzin przeznaczonych na egzamin końcowy. Kurs obejmuje montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych), roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie (wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bez spoinowych) i okładzinowe (wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych).

Czytaj więcej...
data dodania: 22 kwietnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu dla 16 uczestników projektu w terminie od Maja 2014 do Czerwca 2014 w zakresie
Warsztat "DJ/Prezenter" w wymiarze 21 godzin przypadających na jednego uczestnika kursu. Warsztat obejmuje charakterystykę stylów i gatunków muzycznych, poznanie nośników muzycznych oraz ich charakterystyka, sposoby ustawiania nagłośnienia muzycznego.

Czytaj więcej...
data dodania: 31 marca 2014

FUNDACJA SPORTOWA POLSKA

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAPY, SURAŻ I POŚWIĘTNE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH JĘZYKOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 9.5 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI:
Czytaj więcej...

*BEZPŁATNYM KURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE A1- (60 GODZIN ZAJĘĆ) w ramach projektu pn. "Niemiecki dla każdego!"
Czytaj więcej...

*BEZPŁATNYM KURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE A1- (60 GODZIN ZAJĘĆ) w ramach projektu pn."Angielski dla każdego!"
Czytaj więcej...
data dodania: 28 marca 2014

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 20 marca 2014r Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. Czytaj więcej...
data dodania: 24 marca 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o wudzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawojazdy kategorii "B" dla 30 uczestników oraz prawojazdy kategorii "C" dla 4 uczestników w ramach projektu "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych gminie Łapy".

Czytaj więcej...
data dodania: 14 marca 2014


ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii "B" dla 30 uczestników oraz prawo jazdy kategorii "C" dla 4 uczestników w ramach projektu "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych gminie Łapy".
O zapytaniu czytaj więcej...
Załącznik nr 1
data dodania: 13 marca 2014


Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łapach rozpoczął realizację bezpłatnego kursu zawodowego dla młodzieży pt. "Monter instalacji sanitarnej i gazowej z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych "E" w grupie III.
czytaj więcej...
data dodania: 13 marca 2014


"Język angielski kluczem do Twojego rozwoju"
Bezpłatny kurs języka angielskiego dla mieszkańców gminy Łapy
Termin rekrutacji: 10.03.2014 - 21.03.2014 r. !!!

czytaj więcej...
data dodania: 3 marca 2014


Świetlica Socjoterapeutyczna - dawniej a dziś

Dzięki pozyskanym funduszom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej możliwy był remont pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej. Placówka nie tylko zyskała na wyremontowaniu ale i doposażeniu pracowni w nowy sprzęt. Teraz nie tylko nazwa naszej Świetlicy "Świat w kolorach" zachęca dzieci do uczęszczania ale i ogólny wizerunek, nowe pracownie, większy wybór proponowanych aktywności i zajęć.
czytaj więcej...
data dodania: 3 marca 2014


Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradcy zawodowego w ramach funkcjonowania Klubu Integracji społecznej "Sukces w działaniu" w Łapach
czytaj więcej...
data dodania: 25 luty 2014


Karnawałowe szaleństwo w klubie seniora "Po drugiej stronie tęczy".
"W karnawale, w karnawale są imprezy są i bale_." a z seniorami- nawet bale przebierańców !!! 13 lutego 2014r. uczestnicy klubu działającego przy MOPS w Łapach zorganizowali imprezę dla siebie i swoich znajomych.
czytaj więcej...
data dodania: 12 luty 2014


RUSZA REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU

PN."EKOLOGICZNE MRÓWKI Z ŁAP"

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

Rekrutacja do 28.02.2014 r.

1. Ogłoszenie - czytaj więcej...
2. Regulamin - czytaj więcej...
3. Ankieta - czytaj więcej...
data dodania: 24 stycznia 2014


Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora.
"Aby działo się dobrze, potrzebne są młode ręce i stare głowy_."
czytaj więcej...
data dodania: 17 stycznia 2014


Harmonogram kursów w ramach projektu systemowego pn " Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy- aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy realizowanego przez MOPS w 2014.
czytaj więcej...
Harmonogram kursów w ramach projektu systemowego pn " Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy- aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy realizowanego przez MOPS w 2014.

data dodania: 17 stycznia 2014


Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu pn.
"Ekologiczne mrówki z Łap - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"
współfinansowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
"Zielone miejsca pracy" dla osób niepełnosprawnych
1. Ogłoszenie - czytaj więcej...
2. Regulamin - czytaj więcej...
3. Ankieta - czytaj więcej...
data dodania: 14 stycznia 2014


Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łapach ogłasza nabór na bezpłatny kurs zawodowy dla młodzieży w wieku 18 - 25 lat pt. "Monter instalacji sanitarnej i gazowej z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych "E" w grupie III. czytaj więcej...
data dodania: 17 grudnia 2013


Spotkanie Wigilijne w Domu Dziecka w Krasnem.
Okres przedświąteczny to czas zadumy, radosnego oczekiwania i wrażliwości na drugiego człowieka. Pamiętając o tym - strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Łapach i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z rodzinami, którzy w ciągu roku wspierają Dom Dziecka i organizują różne atrakcje dzieciom - i tym razem o nich nie zapomnieli. czytaj więcej...
data dodania: 12 grudnia 2013


KOMUNIKAT w sprawie dodatku energetycznego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy - Prawo energetyczne od dnia 1 stycznia 2014 r odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. czytaj więcej...
data dodania: 12 grudnia 2013


Gala Wolontariatu 2013r.
05 grudzień jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Tego dnia w Sali Domu Kultury zebrali się uczniowie z opiekunami wolontariatu z Gimnazjum, Zespołu Szkół Mechanicznych i I LO w Łapach. Po uroczystym przywitaniu, odśpiewaniu hymnu wolontariuszy :"To ja wolontariusz_" i zaakcentowaniu jak wiele dobrego daje wolontariat, zostały przedstawione prezentacje z całorocznej działalności młodzieży. czytaj więcej...
data dodania: 2 grudnia 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu "Wychowawca kolonijny" czytaj więcej...
data dodania: 27 listopada 2013


WRÓŻBY, WRÓŻBY, WRÓŻBY _..
Wolontariusze z klubu wolontariusza "Bohaterowie Codzienności" działający przy MOPS w Łapach bardzo cenią sobie kontakt z seniorami. Młodzież prowadzi zajęcia w klubie seniora "Po drugiej stronie tęczy" i przy każdej okazji daje dowody na to ,jak ich doceniają i są dla nich ważni. czytaj więcej...
data dodania: 22 listopada 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego dla 10 uczestników projektu w terminie od 02.12.2013 do 18.12.2013 w zakresie Kurs "Wychowawca kolonijny" czytaj więcej...

data dodania: 27 listopada 2013


Wyjaśnienia do zapytania ofertowego
czytaj więcej...
data dodania: 12 listopad 2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie zgłaszania pisemnych uwag do "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2014"

czytaj więcej...
data dodania: 5 listopada 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu "Robotyka" czytaj więcej...
data dodania: 5 listopada 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Księgowość kadry i płace" czytaj więcej...
data dodania: 4 listopada 2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Łapy: Remont pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach przy ulicy Głównej 50. Numer ogłoszenia: 447540 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 czytaj więcej...
data dodania: 28 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu dla 5 uczestników projektu w terminie od 12.11.2013 do 20.12.2013 w zakresie "Księgowość kadry i płace" czytaj więcej...
data dodania: 28 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie warsztatu dla 12 uczestników projektu w terminie od 12.11.2013 do 20.12.2013 w zakresie "Robotyka" czytaj więcej...
data dodania: 28 października 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu "D/J Prezenter" czytaj więcej...
data dodania: 28 października 2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatu "Robotyka" czytaj więcej...
data dodania: 28 października 2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu "Księgowosć kadry i płace" czytaj więcej...
data dodania: 28 października 2013


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń Świetlicy socjoterapeutycznej w Łapach przy ulicy Głównej 50 czytaj więcej...
data dodania: 16 października 2013


Dodano odpowiedzi na pytania Oferenta w sprawie:
Łapy: Remont pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach przy ulicy Głównej 50
Numer ogłoszenia: 407394 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
czytaj więcej...
data dodania: 15 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie warsztatu dla 12 uczestników projektu w terminie od 04.11.2013 do 20.12.2013 w zakresie "Robotyka" czytaj więcej...
data dodania: 15 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego dla 8 uczestników projektu w terminie od 04.11.2013 do 20.12.2013 w zakresie "Kurs masażu relaksacyjnego" czytaj więcej...
data dodania: 15 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu dla 5 uczestników projektu w terminie od 04.11.2013 do 20.12.2013 w zakresie "Księgowość kadry i płace" czytaj więcej...
data dodania: 15 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie warsztatu dla 13 uczestników projektu w terminie od 04.11.2013 do 29.11.2013 w zakresie "DJ/Prezenter" czytaj więcej...
data dodania: 10 października 2013


W dniu 8 października 2013r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach gościło dziesięcioosobową grupę uczestników projektu pn. "Rzeczą zmysłów jest oglądać świat". czytaj więcej...
data dodania: 8 października 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w trybie zapytania ofertowego na zoganizowanie i przeprowadzenie kursu "Kasjer - sprzedawca" czytaj więcej...
data dodania: 8 października 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w trybie zapytania ofertowego na zoganizowanie i przeprowadzenie kursu "Animator/ka czasu wolnego" czytaj więcej...
data dodania: 8 października 2013

Rozpoczynamy rekrutację do II edycji Projektu CIS, która zacznie się od 1 grudnia i trwać będzie rok.

Od 1 października 2013 r. rozpoczynamy oficjalną rekrutację do II edycji Projektu CIS, która zacznie się od 1 grudnia i trwać będzie do końca listopada 2014 r. W tej edycji uczestniczyć będzie min. 25 osób. Będą pracować oraz mieć zajęcia warsztatowe i indywidualne w 5 grupach zawodowych: gastronomiczno-opiekuńczej, gastronomiczno-opiekuńczo-porządkowej, ekologiczno-ogrodniczej, rękodzielniczo-porządkowej, remontowo-porządkowej.

Szczegóły w załączonej ulotce. Wiele informacji znajduje się też na naszej stronie internetowej w różnych działach menu. Zachęcamy do zapoznania się z Projektem. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o zgłaszania się do Biura Projektu do 31 października 2013 r. w Łapach, ul. Leśnikowska 54 (II część, pok. 7) tel. 85 814 2324, e-mail cislapy@wp.pl. Niezbędne jest złożenie odpowiedniego formularza (dostępnego w biurze CIS lub na stronie internetowego www.cislapy.pl). ZAPRASZAMY.

ULOTKA
czytaj więcej na stronie www.cislapy.pl...
data dodania: 8 października 2013


Łapy: Remont pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach przy ulicy Głównej 50
Numer ogłoszenia: 407394 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
czytaj więcej...
data dodania: 4 października 2013


data dodania: 3 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu dla 12 uczestników projektu w terminie od 16.10.2013 do 29.11.2013 w zakresie Kurs "Kasjer - sprzedawca" czytaj więcej...
data dodania: 3 października 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu dla 8 uczestników projektu w terminie od 16.10.2013 do 29.11.2013 w zakresie Kurs "Animator/ka czasu wolnego" czytaj więcej...
data dodania: 30 września 2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Łapach zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na kurs "Kasjer - sprzedawca"
czytaj więcej...
data dodania: 30 września 2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Łapach zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na kurs "Animator/ka czasu wolnego"
czytaj więcej...
data dodania: 25 września 2013

IV Łapski Przegląd Taneczny Osób Niepełnosprawnych "Pląs"
W dniu 17 września 2013r. odbył się IV Łapski Przegląd Taneczny Osób Niepełnosprawnych "Pląs". Udział w imprezie wzięli podopieczni takich placówek jak: Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia, Szkoła Podstawowa, Dom Pomocy Społecznej.
czytaj więcej...
data dodania: 25 września 2013


data dodania: 25 września 2013

Happening "Otwórz oczy - zareaguj przeciwko przemocy"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach wraz z Komisariatem Policji w Łapach mają zaszczyt zaprosić mieszkańców na Happening pod hasłem "Otwórz oczy- zareaguj przeciwko przemocy". W harmonogramie imprezy, która odbędzie się w dniu 27 września 2013 o godz. 14.30 marsz przeciwko przemocy
czytaj więcej...
data dodania: 23 września 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla 8 uczestników projektu w terminie od 07.10.2013 do 29.11.2013 w zakresie Kurs "Animator/ka czasu wolnego"
czytaj więcej...
data dodania: 23 września 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla 12 uczestników projektu w terminie od 07.10.2013 do 29.11.2013 w zakresie Kurs "Kasjer - sprzedawca"
czytaj więcej...
data dodania: 23 września 2013

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Łapach zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu "Kasjer - sprzedawca"
czytaj więcej...
data dodania: 23 września 2013

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Łapach zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu "Animator/ka czasu wolnego"
czytaj więcej...
data dodania: 17 września 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla 12 uczestników projektu w terminie od 01.10.2013 do 29.11.2013 w zakresie Kurs "Kasjer - sprzedawca"
czytaj więcej...
data dodania: 17 września 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla 8 uczestników projektu w terminie od 01.10.2013 do 29.11.2013 w zakresie Kurs "Animator/ka czasu wolnego"
czytaj więcej...
data dodania: 11 września 2013

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, iż wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 należy składać do 13 września 2013 (piątek) w pokoju nr 34 (I piętro) czytaj więcej...
data dodania: 11 września 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na potrzeby remontu Świetlicy Socjoterapeutycznej czytaj więcej...
data dodania: 5 września 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla 4 uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy" Kursu zawodowego "Monter instalacji i urządzeń sanitarnych"
czytaj więcej...
data dodania: 4 września 2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
mając na uwadze potrzebe podjęcia systemowych działań na rzecz poprawy jakości usług świadczonych dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zainicjowało badania dotyczące współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. czytaj więcej...
data dodania: 3 września 2013

MOPS w Łapach wdraża nowy model pracy socjalnej - OSL
OSL- Organizowanie Społeczności Lokalnej polega na angażowaniu, pobudzaniu do działania, wyłanianiu potencjału ludzkiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach korzystając z wielu szkoleń , podwyższając wiedzę pracowników stosuje się do nowych metod pracy socjalnej.
Mieszkańcy domu kolejowego przy ul Warszawskiej 15 - chcąc poprawić swoją sytuację lokalową wyszli z inicjatywą, że sami własnoręcznie odnowią elewację budynku i klatkę schodową . czytaj więcej...
data dodania: 2 września 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego czytaj więcej...
data dodania: 30 sierpnia 2013

Studniówka Szlachetnej Paczki.
28 sierpnia 2013r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku zebrali się wolontariusze i organizatorzy biorący udział w akcji Szlachetna Paczka. Łapski region reprezentowała Pani Anna Koc-lider -pracownik MOPS. Młodzież z klubu wolontariusza Bohaterowie Codzienności działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach przygotowała transparent i wspólnie ze wszystkimi zatańczyła poloneza. czytaj więcej...
data dodania: 29 sierpnia 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego dla 4 uczestników projektu w terminie od 24.09.2013 do 29.11.2013 w zakresie: Kursu zawodowego "Monter instalacji i urządzeń sanitarnych"
czytaj więcej...
data dodania: 27 sierpnia 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy, zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
czytaj więcej...
data dodania: 23 sierpnia 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 w godzinach 8:00-14:00 (pokój nr 34) w terminach od dnia 2 września:

Do dnia 13 września 2013 dla uczniów szkół:
podstawowych
gimnazjalnych
ponadgimnazjalnych


Do dnia 15 października 2013 dla słuchaczy:
kolegiów nauczycielskich
nauczycielskich kolegiów języków obcych
kolegiów pracowników służb społecznych

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, rodzina niepełna, wielodzietność itp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł netto.

Pobierz wniosek na stypendia 2013/2014
data dodania: 22 sierpnia 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach projektu pn. " Cierpienie ludzkie zawsze jest tajemnicą. A tajemnice są największe wtedy, kiedy milczą_." Środowiskowy system wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie rozpoczął pracę metodą streetworkingu. Celem pracy 2 streetworkerów jest dotarcie do młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową, zaniedbanej, zagrożonej wykluczeniem społecznym, przebywającej na ulicach, dworcach kolejowych, w opuszczonych budynkach. Głównym zadaniem streetworkerów jest nawiązanie skutecznego kontaktu z młodzieżą - względnie trwałego i dającego szansę na przedstawienie możliwości skorzystania z dostępnej oferty pomocowej. Przedstawią oni bogatą ofertę w zakresie spędzania czasu wolnego, rozbudzania zainteresowań, stworzą możliwości realizacji zaproponowanych przez młodzież inicjatyw, będą wspierać w sytuacjach kryzysowych. Utworzone zostaną 2 grupy i w ramach ich funkcjonowania, organizowane będą zajęcia: socjoterapeutyczne, sportowe, plastyczne, treningi, w tym kulinarne, budżetowe, pogadanki.


data dodania: 22 sierpnia 2013


data dodania: 12 sierpnia 2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - opiekun w świetlicy socjoterapeutycznej.
Wymiar czasu pracy 1 etat czytaj więcej...
data dodania: 3 lipca 2013


Seniorzy-wolontariusze!!!
W dniach 01-02 lipca 2013r wybrali się do Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, aby odegrać dla pensjonariuszy przedstawienia: "Kopciuszek" i "Czerwony Kapturek szuka księcia". Wizyta seniorów wzbudziła w DPS wielkie emocje: mieszkańcy i pracownicy z zaciekawieniem czekali na aktorów i z zachwytem podziwiali występ.
czytaj więcej...
data dodania: 25 czerwca 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Bukieciarz - florysta" dla 10 uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY czytaj więcej...
data dodania: 20 czerwca 2013


Było naprawdę "JAK W NIEBIE"!
W niedzielę 16.06.2013r na placu przy kościele św. Krzyża w Łapach już po raz trzeci odbył się festyn rodzinny pod nazwą "Jak w niebie".
czytaj więcej...


data dodania: 17 czerwca 2013SZANSA NA START
V ŁAPSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


czytaj więcej...
data dodania: 17 czerwca 2013

"Rozwiązywanie problemów społecznych w gminie Łapy" - konsultacje społeczne

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy realizuje projekt pt. "Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych" organizowany w ramach Konkursu Organizacje pozarządowe bibliotekom. Projekt prowadzony jest przez Fundację Civis Polonus w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych - dyskusji mieszańców zarówno w samej bibliotece, jak i na platformie internetowej.

Drugi temat konsultacji to: "Rozwiązywanie problemów społecznych w gminie Łapy" realizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach.

Ankietę można wypełnić pod adresem: ANKIETA ...data dodania: 17 czerwca 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na: Przeprowadzenie kursu zawodowego dla 10 uczestników projektu w terminie od 02.09.2013 do 29.11.2013 w zakresie: Kurs "Bukieciarz - florysta" w wymiarze 120 godzin przypadających na jednego uczestnika kursu bez godzin przypadających na egzamin końcowy.
ZAPYTANIE OFERTOWE czytaj więcej...
WZÓR UMOWY czytaj więcej...
data dodania: 17 czerwca 2013

Rusza rekrutacja liderów Szlachetnej Paczki 2013!

Szlachetna Paczka 2013 zaczyna się już dziś. Szukamy liderów w 540 miejscach w całej Polsce,
w tym także w województwie podlaskim.
Chcemy dotrzeć z mądrą pomocą do wszystkich tych, którzy przegrywają swoje życie. Prawdziwa bieda nie krzyczy, dlatego tak trudno ją znaleźć.
- Szukamy ludzi odpowiedzialnych, pragnących pomagać i realnie zmieniać swoje otoczenie, potrafiących pracować w grupie i organizować pracę innych osób. - mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek, inicjator projektu
- Oferujemy szkolenia i rozwój kompetencji, szansę na sprawdzenie się w działaniu i udział
w mądrej pomocy.
Lider SZLACHETNEJ PACZKI buduje zespół wolontariuszy i koordynuje jego pracę. Wspólnie starają się dotrzeć z pomocą do rodzin żyjących w niezawinionej biedzie. Pod okiem lidera wolontariusze spotykają się z rodzinami, ankietują je i włączają do projektu. Lider organizuje zaplecze logistyczne,
a przede wszystkim dba o jak najlepszej jakości pomoc rodzinom w potrzebie.
To już XIII edycja projektu, który jednoczy kilkaset tysięcy osób każdego roku. To siła wspólnego działania i celu, którym jest realna zmiana życia konkretnych rodzin, żyjących w biedzie i zapomnieniu w każdym mieście.
Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie - osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych.
W 2012 roku projekt organizowany był już w 432 lokalizacjach w całej Polsce przez 7800 wolontariuszy. SZLACHETNĄ PACZKĘ już po raz trzeci przygotował prezydent Bronisław Komorowski z żoną Anną, a także piłkarze Borrussi Dortmund - Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek, olimpijczycy - Adrian Zieliński i Natalia Partyka oraz wielu artystów i sportowców.
Rekrutacja liderów SZLACHETNEJ PACZKI 2013 trwa do 20 czerwca.
Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl
i uzupełnić formularz.
Zostań Liderem!data dodania: 7 czerwca 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i graficznych z podstawami języka angielskiego stosowanych w kodach HTML" dla 13 uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY czytaj więcej...
data dodania: 4 czerwca 2013

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu "Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy -

Źródło: http://www.ipla.tv/Serial/5000912-Obyczajowy/5001321-Gleboka-Woda


Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. "Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu "Głęboka woda" na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Tu otwórz ANKIETĘOdpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. "Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu "Głęboka woda" na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!data dodania: 3 czerwca 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla 13 uczestników projektu w wieku 15 - 30 lat w terminie od 19.06.2013 do 31.07.2013 w zakresie: Kurs "Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i graficznych z podstawami języka angielskiego stosowanych w kodach HTML" ZAPYTANIE OFERTOWE czytaj więcej...
WZÓR UMOWY czytaj więcej...
data dodania: 3 czerwca 2013

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Łapach zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu "Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i graficznych z podstawami języka angielskiego stosowanych w kodach HTML" UNIEWAŻNIENIE czytaj więcej...
data dodania: 27 maja 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla 13 uczestników projektu w wieku 15 - 30 lat w terminie od 19.06.2013 do 31.07.2013 w zakresie: Kurs "Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i graficznych z podstawami języka angielskiego stosowanych w kodach HTML" ZAPYTANIE OFERTOWE czytaj więcej...
WZÓR UMOWY czytaj więcej...
data dodania: 27 maja 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Przedstawiciel handlowy" ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY czytaj więcej...
data dodania: 23 maja 2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Kursu prawo jazdy kategorii /B/ dla 29 uczestników oraz kursu prawo jazdy kategorii /C/ dla 5 uczestników projektu /Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych gminie Łapy/
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA czytaj więcej...
data dodania: 22 maja 2013


Seniorzy-aktorzy!
Dnia 20.05.2013r. w Domu Kultury odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Seniorzy okiem młodych "-Zdjęcia seniorom robili wolontariusze z Klubu Wolontariusza "Bohaterowie Codzienności" działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach. Uroczystość miała na celu podsumowanie projektu pt."Po drugiej stronie tęczy"- aktywizacja społeczna seniorów w Gminie Łapy współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013.
czytaj więcej...


data dodania: 20 maja 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Leśnikowska 54, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego dla 4 uczestników projektu w terminie od 03.06.2013 do 31.07.2013 w zakresie: Kurs "Przedstawiciel Handlowy"
ZAPYTANIE OFERTOWE czytaj więcej...
WZÓR UMOWY czytaj więcej...
data dodania: 20 maja 2013

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu "Przedstawiciel handlowy". W dniu 20.05.2013 zostały otwarte oferty od dwóch potencjalnych wykonawców. W wyniku analizy Zamawiający stwierdza, że oferty złożone są kompletne i prawidłowe.
ZAWIADOMIENIE czytaj więcej...data dodania: 17 maja 2013
data dodania: 15 maja 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Leśnikowska 54, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego dla 4 uczestników projektu w terminie od 03.06.2013 do 31.07.2013 w zakresie Kurs "Przedstawiciel Handlowy" w wymiarze 60 godzin przypadających na jednego uczestnika bez godzin przeznaczonych na egzamin końcowy.
ZAPYTANIE OFERTOWE czytaj więcej...
WZÓR UMOWY czytaj więcej...data dodania: 14 maja 2013


Niech będzie pochwalony św.Florian !!!
Już po raz 18 strażacy z łapskiej straży pożarnej uczcili swoje święto zapraszając na tą uroczystość dzieci z domu dziecka w Krasnym. Dla młodzieży jest to wielkie wydarzenie, gdyż praca gaszących pożary, ratujących w wypadkach, pomagających podczas powodzi budzi wielki szacunek . Strażacy to dla nich wielki autorytet-cały rok czekają na przyjazd do Łap.
czytaj więcej...


data dodania: 10 maja 2013

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczne w Łapach czytaj więcej...


data dodania: 30 kwietnia 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Łapy: kursu prawo jazdy kategorii /B/ dla 29 uczestników oraz kursu prawo jazdy kategorii /C/ dla 5 uczestników projektu /Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych gminie Łapy/ Numer ogłoszenia: 172040 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 czytaj więcej...


data dodania: 26 kwietnia 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym.
Przedmiot zamówienia: Kurs "Opiekunka pomocy społecznej ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi" czytaj więcej...


data dodania: 26 kwietnia 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym.
Przedmiot zamówienia: Kurs "Brukarz" w wymiarze 240 godzin przypadających na jednego uczestnika bez godzin przeznaczonych na egzamin końcowy. czytaj więcej...


data dodania: 23 kwietnia 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym.
Przedmiot zamówienia: jest wykonywanie usług asystenta rodziny dla max. 15 rodzin w okresie maj-grudzień 2013r. czytaj więcej...


data dodania: 12 kwietnia 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Dyrektor Miejskiego Oś_rodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Leśnikowska 54, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego dla 8 uczestników projektu "Opiekunka pomocy społecznej ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi"
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe w PDF
Wzór umowy w PDF


data dodania: 12 kwietnia 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Dyrektor Miejskiego Oś_rodka Pomocy Społecznej w Łapach ul. Leśnikowska 54, 18 - 100 Łapy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego dla 8 uczestników projektu "Brukarz"
Do pobrania:
Zapytanie ofertowe w PDF
Wzór umowy w PDF


data dodania: 11 kwietnia 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejskiego O_środka Pomocy Społecznej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Leśnikowska 54. zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie usług asystenta rodziny dla max. 15 rodzin w okresie maj-grudzień 2013r. czytaj więcej...


data dodania: 3 kwiecień 2013

BEZPŁATNE SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Ośrodek Przedsiębiorczości i Gmina Łapy zapraszają do udziału w kursie języka angielskiego realizowanego w ramach projektu "Język angielski szansą na rozwój mieszkańców gminy Łapy" współfinansowanego w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
czytaj więcej...


data dodania: 3 kwiecień 2013


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SENIOROM NIE STRASZNE !
Uczestnicy Klubu Seniora biorący udział w projekcie "Po drugiej stronie tęczy - aktywizacja społeczna seniorów w Gminie Łapy" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012 - 2013" biorą udział w zajęciach z obsługi komputera , które prowadzą wolontariusze-uczniowie z łapskich szkół ponad gimnazjalnych.
czytaj więcej...


data dodania: 3 kwiecień 2013


SENIORKI ZAWSZE PIĘKNE!!!
Uczestniczki projektu "Po drugiej stronie tęczy" - aktywizacja społeczna seniorów w Gminie Łapy" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012 - 2013 biorą udział w zajęciach z wizażu i autoprezentacji.
czytaj więcej...


data dodania: 28 marzec 2013

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektora ds. zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. czytaj więcej...


data dodania: 26 marzec 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie" dla łącznej grupy 7 mężczyzn uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj więcej...


data dodania: 26 marzec 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Monter instalacji i urządzeń sanitarnych" dla łącznej grupy 8 mężczyzn uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj więcej...


data dodania: 19 marzec 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski O_rodek Pomocy Społecznej w Łapach zwraca się do Państwa z pro_bą o przedstawienie swojej oferty poprzez podanie ceny przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jjest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie" dla łącznej grupy 7 mężczyzn, korzystających z pomocy MOPS w Łapach. czytaj więcej...


data dodania: 19 marzec 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski O_rodek Pomocy Społecznej w Łapach zwraca się do Państwa z pro_bą o przedstawienie swojej oferty poprzez podanie ceny przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu _Monter instalacji i urządzeń sanitarnych_ dla łącznej grupy 8 mężczyzn, korzystających z pomocy MOPS w Łapach. Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zawodowych. czytaj więcej...


data dodania: 12 marzec 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wykonanie oraz administrowanie strony internetowej projektu "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj więcej...


data dodania: 05 marzec 2013

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko doradcy zawodowego w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej "Sukces w działaniu" w Łapach - warsztaty i poradnictwo dla uczestników projektu "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy"
czytaj więcej...


data dodania: 27 luty 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE<
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez podanie ceny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wykonanie oraz administrowanie strony internetowej projektu "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
czytaj więcej...


data dodania: 25 luty 2013

REKRUTACJA DO PROJEKTU "EKOLOGICZNE MRÓWKI Z ŁAP" - zostało jeszcze kilka wolnych miejsc!!!


Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji projektu pn.

"Ekologiczne mrówki z Łap - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"

współfinansowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

"Zielone miejsca pracy" dla osób niepełnosprawnych
czytaj więcej...


data dodania: 18 luty 2013


Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej "Sukces w działaniu" w Łapach - warsztaty i poradnictwo dla uczestników projektu " Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy "

czytaj więcej...
data dodania: 12 luty 2013

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU "EKOLOGICZNE MRÓWKI Z ŁAP" -
SPOTKANIE INFORMACYJNE

JEŚLI MASZ PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI?
CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ_ ?
PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE!!!

ZAPRASZAMY!!!

PIĄTEK 15.02.2013 r. godz. 15.30 - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łapach
czytaj więcej...


data dodania: 5 luty 2013

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU "EKOLOGICZNE MRÓWKI Z ŁAP"


Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji projektu pn.

"Ekologiczne mrówki z Łap - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"

współfinansowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

"Zielone miejsca pracy" dla osób niepełnosprawnych
czytaj więcej...


data dodania: 28 styczeń 2013


Dzień Babci i Dziadka-Obchodzony w Klubie Seniora.

Dnia 21 stycznia 2013r.w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach zorganizowany został Dzień Babci i Dziadka.
czytaj więcej...str 1 2 3 4 5


http://www.www.mpips.gov.pl http://www.bialystok.uw.gov.pl http://www.pfron.org.pl http://www.rops-bialystok.pl http://www.pup.bialystok.pl http://www.powiatbialostocki.pl/index.php?id=69 http://www.podlaska.policja.gov.pl
http://www.ckplapy.pl http://www.owop.org.pl http://www.piotraipawla.eu http://pomocna-dlon-lapy.pl http://www.cal.org.pl