Aktualności

INFORMACJA

Kategoria: Wiadomosci
INFORMACJA Na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach nr 1/2020 z dnia 03 stycznia 2020r. więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - sierpień 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

Lipiec miesiąc aktywności w ogrodzie

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Łapach w ramach grup samopomocowych brali udział w zajęciach związanych z ogrodnictwem. Spotkania miały na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących pielęgnacji trawnika, tui oraz kwiatów i ziół. więcej

TACY SAMI- Nie ma ściany między nami. Seniorze zŁap czas!

Seniorzy z Łap „zŁapali czas” i już od lipca ponad 100 osób w wieku 60+ uczestniczy w szeregu różnych działań realizowanych w ramach projektu pt. „TACY SAMI - Nie ma ściany między nami! Seniorze zŁap czas! - aktywizacja i integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa” finansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach. więcej

Wakacyjne Dni Otwarte w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Projekt „Świat w kolorach” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” -współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej edycja 2020. więcej

Zakończyła się akcja rozdawaia przyłbic przez Klub Integracji Społecznej w Łapach "Sukces w Działaniu"

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w składaniu, pakowaniu oraz w przekazywaniu przyłbic dla mieszkańców Gminy Łapy, instytuji, lokalnym przedsiębiorcom oraz pracownikom sklepów znajdujących się na terenie Gminy Łapy. więcej