Aktualności

Klub SENIOR+ w Łapach o działalności słów kilka

Kategoria: Klub Seniora
Seniorzy z Klubu SENIOR+ aktywnie uczestniczą w zajęciach i warsztatach w ramach spotkań. Po rekrutacji i spotkaniach organizacyjnych pod okiem opiekunów uczestniczą w grupowych zajęciach ruchowych, rękodzielniczych, edukacyjnych, artystycznych, a także kulinarnych spotkaniach towarzyskich i zajęciach aktywizujących. więcej

Nowe auto do projektu Usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Kategoria: Door to Door
Już wkrótce wiek, niepełnosprawność czy ograniczona mobilność nie staną na przeszkodzie aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i kulturalnym, nie ograniczą też dostępu do placówek zdrowotnych czy urzędów. więcej

Konkurs ofert nr 2 na sprzedaż samochodu służbowego SKODA-OCTAVIA stanowiącego własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że ogłosił konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego SKODA-OCTAVIA stanowiącego własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Postępowanie konkursowe jest przeprowadzane za pomocą platformy zakupowej Open Nexus. Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z Oferentami. więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - MAJ 2021

Kategoria: Pomoc społeczna
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2021 więcej

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Łapy w zakresie usług społecznych z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami.

Gmina Łapy i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, iż został zakończony proces przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Łapy w zakresie usług społecznych. Na podstawie przeprowadzonych badań został opracowany raport z diagnozy. więcej

Konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego SKODA-OCTAVIA stanowiącego własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Kategoria: Wiadomosci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że ogłosił konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego SKODA-OCTAVIA stanowiącego własność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Postępowanie konkursowe jest przeprowadzane za pomocą platformy zakupowej Open Nexus. Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z Oferentami. więcej

Zaproszenie do udziału w spotkaniach Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb

Gmina Łapy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach do udziału w pracach Zespołu zapraszają przedstawicieli władz uchwałodawczych, instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli instytucji zdrowia, edukacji, kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej oraz aktywnych mieszkańców Gminy Łapy. więcej