Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ, REAGUJ!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łapachi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że w dniu 22lipca 2021r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach pt. „STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ REAGUJ!” został rozstrzygnięty. więcej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY ŁAPY W LATACH 2021 r. - 2022 r.

Konkurs ogłaszany jest w ramach projektu, pn. „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Organizator Usług Społecznych

Organizator Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach z dniem 1 sierpnia 2021 r. przekształconym w Centrum Usług Społecznych w Łapach więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Organizator Społeczności Lokalnej

Organizator Społeczności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach z dniem 1 sierpnia 2021 r. przekształconym w Centrum Usług Społecznych w Łapach więcej

SENIORADA -Potańcówka pod Gwiazdami

W dniu 30 czerwca 2021r. Łapscy Seniorzy uczestniczyli w Potańcówce pod Gwiazdami zorganizowanej dla całej społeczności łapskich seniorów. Impreza mogła się odbyć dzięki organizatorom wśród, których należy wymienić Burmistrza Łap- Krzysztofa Gołaszewskiego, Gminną Radę Seniora reprezentującą wszystkie środowiska i grupy Seniorów oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach. więcej

Opublikowano:

2021-07-06
odsłon: 157

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Łapach" zaprasza na bezpłatne specjalistyczne szkolenia skierowane do członków Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb, pracowników podmiotów pomocy i integracji społecznej, przedstawi-cieli innych instytucji włączonych do planowania i realizacji usług społecznych więcej

KONKURS PLASTYCZNY PT. „STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ, REAGUJ!

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach więcej