Program "Rodzina 500+"

Podziel się

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. więcej

Od dziś można składać papierowy wniosek o 500+

Od 1 sierpnia b.r. można złożyć papierowy wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina500+. Aby szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek i złożyć go osobiście lub listownie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach przy ul. Głównej 50 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub w każdą sobotę sierpnia b.r. w godzinach 8.00-12.00. więcej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje więcej

Aby otrzymywać rządowe świadczenie Rodzina 500+ złóż wniosek od 1 lipca elektronicznie

Od 1 lipca 2019 Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach - m.in. bez kryterium dochodowego więcej

SENON GRILOWY W SENIOR+ rozpoczęty

Na koniec kwietnia w naszym domu odbył się pierwszy w tym roku nasz wspólny wigorowy grill. więcej

Pamiętaj, aby złożyć wniosek o świadczenie w ramach Programu "Rodzina 500+".

Przypominamy, iż korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Jest to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. więcej

Nie potrzebujesz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, aby otrzymać „500+” czy „rodzinne”.

Zbliża się kolejny okres zasiłkowy dla rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych, Programu Rodzina 500+ czy funduszu alimentacyjnego. więcej
1 2 | 3 | >>