Aktualności

Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach - stypendia szkolne i dożywianie dzieci w szkole.

przypominamy, że można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie. więcej

Warsztaty niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej, dietetyczne

Kategoria: Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że w dniu 28 sierpień 2020r. (piątek) odbędą się w Klubie Integracji Społecznej w Łapach, ul. Leśnikowska 54 więcej

Informacja dotycząca składania wniosków na STYPENDIUM SZKOLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapy wraz z kompletem dokumentów należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 w Punkcie Informacyjnym w terminach od dnia 1 do 15 września 2020r. więcej

Warsztaty niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej, dietetyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że w dniu 22 sierpień 2020r. (sobota) odbędą się w Klubie Integracji Społecznej w Łapach, ul. Leśnikowska 54 więcej

INFORMACJA

Kategoria: Wiadomosci
INFORMACJA Na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach nr 1/2020 z dnia 03 stycznia 2020r. więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - sierpień 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

Lipiec miesiąc aktywności w ogrodzie

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Łapach w ramach grup samopomocowych brali udział w zajęciach związanych z ogrodnictwem. Spotkania miały na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących pielęgnacji trawnika, tui oraz kwiatów i ziół. więcej

Wakacyjne Dni Otwarte w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Projekt „Świat w kolorach” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” -współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej edycja 2020. więcej

TACY SAMI- Nie ma ściany między nami. Seniorze zŁap czas!

Seniorzy z Łap „zŁapali czas” i już od lipca ponad 100 osób w wieku 60+ uczestniczy w szeregu różnych działań realizowanych w ramach projektu pt. „TACY SAMI - Nie ma ściany między nami! Seniorze zŁap czas! - aktywizacja i integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa” finansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w Łapach działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach. więcej

Zakończyła się akcja rozdawaia przyłbic przez Klub Integracji Społecznej w Łapach "Sukces w Działaniu"

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w składaniu, pakowaniu oraz w przekazywaniu przyłbic dla mieszkańców Gminy Łapy, instytuji, lokalnym przedsiębiorcom oraz pracownikom sklepów znajdujących się na terenie Gminy Łapy. więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - LIPIEC 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>