Aktualności

Opublikowano:

2022-05-25
odsłon: 211

Opublikowano:

2022-05-09
odsłon: 160

OGŁOSZENIE - nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi - organizator pomocy społecznej

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi – organizator pomocy społecznej więcej

MIESZKAŃCY GMINY ŁAPY W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ!

Gmina Łapy realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. więcej

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Kategoria: Pomoc społeczna
Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. więcej

Pomoc Obywatelom Ukrainy

Kategoria: Pomoc społeczna
Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci: więcej

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Kategoria: Wiadomosci
Burmistrz Łap zaprasza mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli „dach na głową” w Gminie Łapy po JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ (na osobę). Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583). więcej
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>