Zarządzenia, Programy, Akty prawne

Podziel się

Pokaż
Tytuł
Opublikowano
Odsłony
Zarządzenie nr 14 2020 Burmistrza Łap z dnia 23 stycznia 2020 w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego MOPS w Łapach
2020-10-02
535
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie w Łapy na lata 2020 - 2022
2019-11-25
1145
Zarządzenie Nr 112/15 z dnia 2015-07-28 - w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego, w formie świadczeń innego rodzaju
2017-03-21
1809
Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach
2017-01-11
2658
Uchwała Rady Nr XVIII/159/16 z dnia 2016-02-26 w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Miasta i Gminy Łapy
2016-08-17
1869
Uchwała Rady Nr V/29/15 z dnia 2015-01-30 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach
2016-08-17
1984
Uchwała Rady Nr XLII/433/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2016-01-01
2044
Uchwała Rady Nr XVIII/162/16 z dnia 2016-02-26 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
2016-01-01
1846
Uchwała Rady Nr XV/124/15 z dnia 2015-11-27 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na 2016 rok
2016-01-01
2056
Uchwała Rady Nr VII/47/15 z dnia 2015-03-27 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Łapy
2016-01-01
2045
1 2 | >>