Uchwała Rady Nr XLII/433/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

  • START
  • Akty prawne
  • Uchwała Rady Nr XLII/433/14 z dnia 2014-01-24 w sprawie ustanowienia wielo

Opublikowano 2016-01-01

Kategoria Akty prawne