Zarządzenie nr 14 2020 Burmistrza Łap z dnia 23 stycznia 2020 w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego MOPS w Łapach

Opublikowano 2020-10-02