Aktywna integracja


"Aktywna integracja w Łapach"
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podziel się

Piknik W Rodzinie Siła i II Potańcówka pod Gwiazdami dla Seniorów za nami

Kategoria: Projekty
W środę 21 czerwca b.r. na placu przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez MOPS i Centrum Integracji Społecznej „PRZYSTAŃ” w Łapach w ramach projektu „Aktywna Integracja w Łapach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej

VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

Kategoria: Aktywna integracja
4 czerwca br. Klub Integracji Społecznej w Łapach „ Sukces w działaniu” uczestniczył w VI Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Podczas imprezy mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej m.in. takich jak warsztaty terapii zajęciowej, stowarzyszenia. Każdy z nich mógł zaprezentować swoją działalność na specjalnie do tego celu zorganizowanej „Wyspie”. więcej

KIS - Doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych

Kategoria: Aktywna integracja
Kompetencje cyfrowe to zespół umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych. Ich rozwój jest istotny nie tylko w perspektywie ciągłego rozwoju nowych technologii, ale możliwości ich stosowania w rozmaitych obszarach życia, by efektywniej radzić sobie z różnego rodzaju wyzwaniami. więcej

KIS - Zajęcia grup samokształceniowych

Kategoria: Aktywna integracja
Nadrzędnym celem skierowania uczestników do Klubu Integracji Społecznej, jest wspieranie ich samodzielności i umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych. więcej

KIS - Reintegracja społeczna w Klubie Integracji Społecznej - Sukces w działaniu

Kategoria: Aktywna integracja
W ramach reintegracji społecznej dla uczestników Klubu Integracji Społecznej organizowane jest: więcej

Impreza integracyjna - Aktywna integracja w Łapach

Kategoria: Aktywna integracja
Imprezy integracyjne pozostaja jedna z najpopularniejszych form budowania relacji. W ramach projektu „Aktywna Integracja w Łapach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, taka impreza mogła miejsce 27.04.2017r. więcej

CIS - Tajniki doradztwa zawodowego

Kategoria: Aktywna integracja
O roli doradcy zawodowego opowiada Emilia Porowska, doradca zawodowy pracujący w Centrum Integracji Społecznej „PRZYSTAŃ” w Łapach. więcej

KIS - Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Kategoria: Aktywna integracja
W dn. 4 kwietnia 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach we współpracy z Komisariatem Policji w Łapach zorganizował w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. W uroczystość upamiętniającą urodziny wielkiego pisarza i poety Hansa Christiana Andresena aktywnie włączyli się również uczestnicy Klubu Integracji Społecznej. więcej

KIS - Reintegracja zawodowa w Klubie Integracji Społecznej - Sukces w działaniu

Kategoria: Aktywna integracja
Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” zostali zakwalifikowani, w ramach reintegracji zawodowej (zgodnie z preferencjami szkoleniowymi i predyspozycjami zawodowymi),do udziału w wybranej grupie szkolenia zawodowego, tj. Grupie Gastronomicznej lub Grupie Rękodzielniczo− animacyjnej. więcej
1 2 | 3 | >>