CIS - Tajniki doradztwa zawodowego

Opublikowano 2017-04-24

Kategoria Aktywna integracja

O roli doradcy zawodowego opowiada Emilia Porowska, doradca zawodowy pracujący w Centrum Integracji Społecznej „PRZYSTAŃ” w Łapach.

Emilia Porowska, doradca zawodowy pracujący w Centrum Integracji Społecznej „PRZYSTAŃ” w Łapach, w ramach projektu „Aktywna integracja w Łapach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia tajniki zawodu doradcy zawodowego oraz opowiada o swojej pracy w ramach projektu.

 

Czym zajmuje się doradca zawodowy?

 

Emilia Porowska, doradca zawodowy w CIS: Jak sama nazwa wskazuje, doradza on w kwestiach związanych z przyszłością zawodową, oczywiście w sposób dostosowany do sytuacji danej osoby, stąd potrzebne jest udzielanie wsparcia w formie grupowego ale i indywidualnego poradnictwa zawodowego. Doradca zawodowypomaga nie tylko przy wyborze zawodu i szkoły, czy w ogóle szeroko pojętego dokształcania się, ale również zapoznaje swoich klientów z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, z różnymi formami zatrudnienia, jakie są możliwe,aby ułatwić wejście na rynek pracy, a w konsekwencji skutecznie podjąć zatrudnienie.Wspólnie ze swoimi klientami dokonuje przeglądu ich wykształcenia, przebytych kursów, szkoleń, doświadczenia zawodowego. Pomaga odkryć własny potencjał zawodowy,zwłaszcza poprzez diagnozę ich zainteresowań, umiejętności, mocnych stron, cech osobowości, celów życiowych. Na tej podstawie tworzą wspólnie Plan Działania, który jest podstawą do efektywnego wejścia na rynek pracy, a nawet drogą do podjęcia tej wymarzonej pracy.

 

Jak została Pani doradcą zawodowym? Jakie trzeba mieć wykształcenie? Ale też jakie predyspozycje wymagane są od doradcy?

 

EP: Aby zostać doradcą zawodowym konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu doradztwa zawodowego. Aby wykonywać pracę doradcy zawodowego, początkowo ukończyłam Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych o specjalności rynek pracy i bezrobocie. Następnie studiowałam w Wyższej Szkole Pedagogicznej i uzyskałam stopień licencjata w zakresie doradztwa zawodowego, a następnie ukończyłam studia magisterskie uzupełniające z zakresu pedagogiki pracy. Doradca zawodowy to zawód, który daje wiele satysfakcji, jeśli wykonuje się go z pasją i zaangażowaniem. Uważam, że do dobrego wykonywania tej pracy potrzebne jest powołanie i określone predyspozycje.Bardzo ważne jest prawidłowe nawiązywanie kontaktów z ludźmi oraz efektywne poszukiwanie i przekazywanie informacji. Kolejne bardzo ważne cechy, którymi powinien charakteryzować się doradca zawodowy,to: cierpliwość, empatia,umiejętność motywowania klientów do aktywnego współdziałania oraz umiejętność tworzenia atmosfery zaufania i akceptacji.

 

Co jest szczególnie ważne w pracy doradcy zawodowego? Dlaczego warto korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego?

 

EP: Dla doradcy zawodowego najważniejsze jest zamiłowanie do pracy z ludźmi. Nieraz zdarza się, że klientowi, z którym przychodzi pracować,brakuje pewności siebie, jest niezdecydowany, nie potrafi określić swoich mocnych stron, a nawet własnych celów zawodowych. Trzeba więc, abyw wyniku współpracy z doradcą, poznał swoje możliwości, nabył nowe umiejętności i powrócił odważnie i aktywnie na rynek pracy, także, choćby z czasem, dążąc do realizacji swoich marzeń zawodowych. Pierwszym jednak zadaniem doradcy jest pozyskanie zaufania tej osoby, aby współpraca mogła być prawdziwie efektywnaskuteczna. Wiele osób, wchodzących na rynek pracy, nie docenia roli doradcy zawodowego, a jest ona bardzo istotna. Doradca dysponuje wieloma narzędziami, dzięki którym może dokonać diagnozy predyspozycji zawodowych osób poszukujących pracy. Może wesprzeć i pomóc w dokonaniu wyboru co do kierunku kształcenia, w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych itd.W dodatku bez żadnych opłat. Wejście na rynek pracy nieraz wymaga pomocy. Dzięki wsparciu doradców zawodowych osoby bezrobotne  skuteczniej wchodzą na rynek pracy. Są lepiej przygotowane i bardziej świadome swoich celów zawodowych.

 

Jaka jest Pani rola w łapskim CIS ? Jak zaczęła się Pani współpraca w ramach obecnie realizowanego projektu „Aktywna integracja w Łapach”? 

 

EP: Moja współpraca w ramach projektu „Aktywna integracja w Łapach” rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku, gdy pomagałam przy rekrutacji i selekcji kandydatów do uczestnictwa we wsparciu w ramach projektu. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Kandydaci byli bardzo aktywni, zaangażowani i chętni do działania.Wielu bardzo długo pozostawało bez pracy, więc uczestnictwo w projekcie jest dla nich szansą do powrotu na rynek pracy. Pierwszą formą wsparcia z której skorzystały osoby zakwalifikowane do projektu, były zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach „Programu aktywizacji i integracji”. Następnie uczestnicy, którzy zostali objęci aktywizacją zawodową i społeczną w ramach Centrum Integracji Społecznej, korzystają z warsztatów aktywizacji zawodowej oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego. Głównym celem  tych zajęć jest przygotowanie uczestników do ponownego i świadomego wejścia na rynek pracy, w tym zwłaszcza poprzez: rozeznanie własnego potencjału zawodowego, rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych, naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

 

Podziel się