KIS - Reintegracja zawodowa w Klubie Integracji Społecznej - Sukces w działaniu

Opublikowano 2017-04-11

DSC06152
Kategoria Aktywna integracja

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” zostali zakwalifikowani, w ramach reintegracji zawodowej (zgodnie z preferencjami szkoleniowymi i predyspozycjami zawodowymi),do udziału w wybranej grupie szkolenia zawodowego, tj. Grupie Gastronomicznej lub Grupie Rękodzielniczo− animacyjnej.

W ramach reintegracji  zawodowej w Klubie Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” organizowane są :

  • zajęcia  poszczególnych  grup zgodnie z profilem  kształcenia zawodowego.  I tak, w ramach zajęć  z opiekunem grupy Gastronomicznej przygotowywane są  m.in. posiłki, dekorowane stoły, potrawy itp. Plan zajęć grupy Rękodzielniczo− animacyjnej obejmuje m.in.: szycie, haftowanie, wytwarzanie materiałów dekoracyjnych, animację środowiska lokalnego itp.
  • warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące  m.in. taką tematykę jak: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, zagadnienia z kodeksu pracy, określenie mocnych i słabych stron, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.
  • uczestnicy KIS  wezmą udział w dwóch kursach zawodowych dla każdej z grup:

-Kurs „Kucharz”− tematyka kursu obejmuje m.in: sporządzanie potraw i napoi, ich ekspedycje, przechowywanie. Przeprowadzony zostanie egzamin czeladniczy.

-Kurs „Krawiec”− tematyka kursu obejmuje m.in: konstruowanie i modelowanie odzieży, obsługę maszyn i urządzeń, wytwarzanie wyrobów odzieżowych. Przeprowadzony zostanie egzamin czeladniczy.

-Uczestnicy KIS odbędą praktyki zawodowe u pracodawców

Zajęcia reintegracji zawodowej odbywają się 3 dni w tygodniu. 

Podziel się