Skorzystaj z pomocy mediatora

Opublikowano 2017-02-17

mediacja
Kategoria Asystenci Rodziny

Konflikty rodzinne, czy też sąsiedzkie budzą wiele emocji i niestety mogą trwać przez wiele lat. W dojściu do porozumienia może pomóc mediator – osoba bezstronna i niezaangażowana w konflikt.

- W mediacji obie strony wygrywają, a co ważniejsze – to osoby zainteresowane, a nie sędzia decydują o sobie i rozwiązaniu problemu– podkreśla Urszula Andrejuk- mediator przy MOPS w Łapach.

- Najważniejszym atutem polubownego załatwienia konfliktu, jest zadowolenie stron ze znalezienia rozwiązania- dodaje.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów w obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mediator nie osądza i nie wydaje wyroków - wspiera w komunikacji strony sporu bez ingerencji w efekt rozmów.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach mieszkańcy gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych i pomocy mediatora .

Podziel się