Centrum Usług Społecznych

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH

Celem projektu jest : utworzenie Centrum Usług Społecznych
i wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących integracji
i rozwoju usług społecznych na terenie Miasta i Gminy Łapy.

Beneficjent: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Łapach


Dofinansowanie projektu z UE: 3 071 880,00 PLN

Centrum Usług Społecznych Informacje

Podziel się

Opublikowano:

2022-05-25
odsłon: 211

Opublikowano:

2022-05-09
odsłon: 160

MIESZKAŃCY GMINY ŁAPY W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ!

Gmina Łapy realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. więcej

Pomoc Obywatelom Ukrainy

Kategoria: Pomoc społeczna
Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci: więcej
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>