Centrum Usług Społecznych

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH

Celem projektu jest : utworzenie Centrum Usług Społecznych
i wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących integracji
i rozwoju usług społecznych na terenie Miasta i Gminy Łapy.

Beneficjent: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Łapach


Dofinansowanie projektu z UE: 3 071 880,00 PLN

Centrum Usług Społecznych Informacje

Podziel się

Doradztwo dla organizacji społecznych i lokalnych Liderów

W ramach Akademii Lidera Lokalnego (działanie Centrum Usług Społecznych w Łapach) działa Punkt Wsparcia Lidera. więcej

Rekrutacja uczestników do projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”

Centrum Usług Społecznych w Łapach uprzejmie informuje, iż od dnia 29 września 2021r rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. więcej

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Łapach" zaprasza na bezpłatne specjalistyczne szkolenia skierowane do członków Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb, pracowników podmiotów pomocy i integracji społecznej, przedstawi-cieli innych instytucji włączonych do planowania i realizacji usług społecznych. więcej

RUSZAJĄ NOWE USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE ŁAPY!

Nowe usługi realizowane są w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. więcej

Wizyta studyjna z Ukrainy w Centrum Usług Społecznych w Łapach

18 sierpnia br. w Centrum Usług Społecznych w Łapach na wizycie studyjnej gościliśmy przedstawicieli jednostek samorządowych oraz specjalistów zajmujących się pomocą społeczną w hromadach z Ukrainy. więcej

NOWA JAKOŚĆ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE ŁAPY

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łapach nr XLI/312/21 z dnia 25 czerwca 2021 rz dniem 1 sierpnia 2021r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach został przekształcony w Centrum Usług Społecznych w Łapach z siedzibą przy ul. Głównej 50. więcej

Opublikowano:

2021-07-06
odsłon: 444

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Łapach" zaprasza na bezpłatne specjalistyczne szkolenia skierowane do członków Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb, pracowników podmiotów pomocy i integracji społecznej, przedstawi-cieli innych instytucji włączonych do planowania i realizacji usług społecznych więcej
1 2 | >>