Animacje z modelowania w glinie

Opublikowano 2022-03-23

380_3050339772428710568_n.jpg

W dniach 14.03.2022 i 21.03.2022 w Centrum Aktywności Społecznej w godzinach 17:00-19:00 animatorki zorganizowały zajęcia podczas, których mieszkańcy Miasta i Gminy Łapy mieli możliwość stworzyć figurki z modeliny, a następnie ozdobić je za pomocą farb. Uczestnicy mieli do dyspozycji glinę modelarską, patyczki do usztywniania oraz detali, paletki do malowania, pędzle oraz farby różnego koloru i chusteczki wilgotne. W zajęciach udział wzięły dzieci w wieku 5-15 lat wraz z opiekunami. W związku z oczekiwaniem na wyschnięcie gliny zajęcia zostały rozdzielone na dwie części. W pierwszej uczestnicy stworzyli figurki między innymi jednorożców, kotków, samochodów, serc i smoków. Podczas następnego spotkania ozdobili je farbami. W trakcie przerwy uczestnicy również skorzystali z dostępnych w CAS gier planszowych i cymbergaja.

 

Wydarzenie organizowane przez Centrum Aktywności Społecznej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Podziel się