Harmonogram wsparcia CAS

Opublikowano 2021-12-03

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Łapy        
Nr projektu:  POWR.02.08.00-00-047/20      
Tytuł projektu:  Centrum Usług Społęcznych w Łapach      
             
Lp. Rodzaj wsparcia/ działania (np. w przypadku warsztatów - dokładna ich nazwa) Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania lub przedział godzinowy  Dokładny adres realizacji wsparcia / działania (np. adres pod którym odbywa się usługa: warsztat, konsultacja
psychologiczna itd..)
Nazwa wykonawcy (np. NGO, PES itd.)  Liczba uczestników
1 Centrum Aktywności Społecznej 01.09.2021 - 31.08.2022 12.00 - 20.00 CAS ul. Leśnikowska 54                                    18-100 Łapy Fundacja OKNO NA WSCHÓD   
2 Robotyka gr. 1  X 2021 – VIII 2022 raz w tygodniu we wtorki   godz. 15.30 – 17.30  CAS ul. Leśnikowska 54                                    18-100 Łapy Fundacja OKNO NA WSCHÓD  12
3 Robotyka gr 2  X 2021 – VIII 2022 raz w tygodniu we wtorki   godz. 17.30 – 19.30  CAS ul. Leśnikowska 54                                    18-100 Łapy Fundacja OKNO NA WSCHÓD  12
4 Zajęcia teatralne                                                                                                       z użyciem                     ultrafioletu gr. 1   X- 2021 – VIII 2022 dwa razy w tygodniu środy i czwartki  godz. 9.00 -  10.00  Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Główna 50  18-100 Łapy Fundacja OKNO NA WSCHÓD  10
5 Zajęcia teatralne                                                                                                       z użyciem                     ultrafioletu gr. 2   X- 2021 – VIII 2022 dwa razy w tygodniu środy i czwartki  godz. 10.00 -  11.00  Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Główna 50  18-100 Łapy Fundacja OKNO NA WSCHÓD  10
6 Zumba Gold  X- 2021 – VIII 2022 dwa razy w tygodniu, poniedziałek i czwartek  godz. 16.00 -17.00  CUS                                                     ul. Główna 50                        18-100 Łapy                                       sala konferencyjna Fundacja OKNO NA WSCHÓD  10
7 Zumba rodzinna  X- 2021 – VIII 2022 dwa razy w tygodniu, poniedziałek i czwartek  godz. 17.30 -18.30  CUS                                                    ul. Główna 50                                                  18-100 Łapy                                  sala konferencyjna Fundacja OKNO NA WSCHÓD  14
9 Konkurs na własnoręcznie wykonaną bombkę  01.12.2021 - 15.12.2021   CAS ul. Leśnikowska 54                                    18-100 Łapy Fundacja OKNO NA WSCHÓD  grupa otwarta 
10 Marsz Mikołajów  05.12.2021 godz. 12.00 -  16.00  Plac Niepodległości                      w Łapach  Fundacja OKNO NA WSCHÓD grupa otwarta 

Podziel się