Harmonogram wsparcia w ramach Akademii Lidera Lokalnego

Opublikowano 2021-11-09

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Łapy        
Nr projektu:  POWR.02.08.00-00-047/20      
Tytuł projektu:  Centrum Usług Społecznych w Łapach    
             
Lp. Rodzaj wsparcia/ działania (np. w przypadku warsztatów - dokładna ich nazwa) Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania lub przedział godzinowy  Dokładny adres realizacji wsparcia / działania (np. adres pod którym odbywa się usługa: warsztat, konsultacja
psychologiczna itd..)
Nazwa wykonawcy (np. NGO, PES itd.)  Liczba uczestników
1. dyżur poradniczy każda środa 13.00-15.00 zoom OWOP  
2.  warsztat "Praca metodą projektu" 19 listopada  9.00-15.30 Leśnikowska 54 OWOP 12
3.  Podróż w głąb siebie-  w poszukiwaniu potencjałów! -trening interpersonalny 3 grudnia 14.30-21.00 Leśnikowska 54 OWOP 10
4. Podróż w głąb siebie-  w poszukiwaniu potencjałów! -trening interpersonalny 4 grudnia 9.00-15.30 Leśnikowska 54 OWOP 10
5.  Animacja społeczna - szkolenie 20 listopada 9.00-15.30 Leśnikowska 54 OWOP 12
6. Animacja społeczna - szkolenie 27 listopada 9.00-15.30 Leśnikowska 54 OWOP 12

Podziel się