Harmonogram wsparcia w ramach Centrum Aktywności Społecznej Styczeń 2022 r.

Opublikowano 2022-01-14

informacja

 
Nazwa Beneficjenta: 
Gmina Łapy  
Nr projektu:  POWR.02.08.00-00-047/20
Tytuł projektu:  Centrum Usług Społecznych w Łapach
Lp.
Rodzaj wsparcia/ działania
(np. w przypadku warsztatów - dokładna ich nazwa)
Data udzielania wsparcia / działania
Godziny udzielania wsparcia / działania lub przedział godzinowy 
Dokładny adres
realizacji wsparcia /
działania
(np. adres pod którym
odbywa się usługa: warsztat, konsultacja
psychologiczna itd..)
Nazwa
wykonawcy
(np. NGO,
PES itd.) 
Liczba uczestników
1
Centrum Aktywności Społecznej
01.09.2021 - 31.08.2022
12.00 - 20.00
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
 
2
Robotyka gr. 1 
X 2021 – VIII 2022 raz w tygodniu we wtorki  
godz. 15.30 – 17.30 
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD  
12
3
Robotyka gr 2 
X 2021 – VIII 2022 raz w tygodniu we wtorki  
godz. 17.30 – 19.30 
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
12
4
Zajęcia teatralne
z użyciem
ultrafioletu gr. 1 
X- 2021 – VIII 2022 dwa razy w tygodniu środy i czwartki 
godz. 9.00 - 
10.00 
Środowiskowy
Dom Samopomocy
ul. Główna 50 
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD  
10
5
Zajęcia teatralne
z użyciem
ultrafioletu gr. 2
X- 2021 – VIII 2022 dwa razy w tygodniu środy i czwartki 
godz. 10.00 -  11.00 
Środowiskowy
Dom Samopomocy
ul. Główna 50 
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD  
10
6
Zumba Gold
X- 2021 – VIII 2022 dwa razy w tygodniu, poniedziałek i czwartek 
godz. 16.00 -
17.00 
CUS
ul. Główna 50 
18-100 Łapy
sala konferencyjna
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
10
7
Zumba rodzinna 
X- 2021 – VIII 2022 dwa razy w tygodniu, poniedziałek i czwartek 
godz. 17.30 -
18.30 
CUS
 ul.Główna50
18-100 Łapy
sala konferencyjna
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
14
8
Programowanie w języku Sratch grupa 1
XII- 2021 – VIII 2022 raz w tygodniu, środa
godz. 15.30 – 17.30
CAS ul. Leśnikowska 54 
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
7
9
Programowanie w języku Sratch grupa 2  
XII- 2021 – VIII 2022 raz w tygodniu, środa
godz. 18.00 – 20.00
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
8
10
Wieczór gier : planszówki, szachy, warcaby, cymbergej
14.01.2022
godz. 15.00 -  20.00 
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
grupa otwarta 
11
Karnawał w CAS - karaoke 
21.01.2022
godz. 17.00 -
20.00
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
grupa otwarta 
12
Ferie w CAS - warsztaty z robienia biżuterii z koralików 
24.01.2022
godz. 15.00 -
20.00
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
grupa otwarta 
13
Ferie w CAS - malowanie toreb płóciennych
26.01.2022
godz. 15.00 -
20.00
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
grupa otwarta 
14
Ferie w CAS - zajęcia modelarskie - składanie domków drewnianych
27.01.2022
godz. 16.00 -
20.00
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
grupa otwarta 
15
Ferie w CAS - karaoke
28.01.2022
godz. 16.00 -
20.00
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
grupa otwarta 
16
Ferie w CAS - gry planszowe 
31.01.2022
godz. 16.00 -
20.00
CAS ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy
Fundacja
OKNO
NA
WSCHÓD 
grupa otwarta 

Podziel się