Rekrutacja uczestników do projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”

Opublikowano 2021-09-28

 

Centrum Usług Społecznych w Łapach uprzejmie informuje, iż od dnia 29 września 2021r rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu realizowane są następujące usługi społeczne:

Centrum Aktywności Społecznej (wykonawcą usługi jest Fundacja Okno na Wschód)

 •  uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych
 • integracja rodzin
 • rozwój zainteresowań
 • pobudzenie aktywności obywatelskiej
 • przełamanie izolacji społecznej
 • uczestnictwo w grupach zajęciowych
 • integracja międzypokoleniowa

Akademia Lidera Lokalnego (wykonawcą usługi jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych)

 • przygotowanie do bycia liderem
 • pobudzenie aktywności obywatelskiej
 • wspieranie aktywności społecznej
 • pobudzenie potencjału organizacji samorządowych
 • wzmacnianie kompetencji liderskich
 • promowanie partycypacji obywatelskiej
 • wzmacnianie integracji środowiska lokalnego
 • minigranty na własne inicjatywy społeczne

Klub Wolontariusza                

 • bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy
 • odkrywanie potencjału do działań społecznych
 • organizowanie kręgów wsparcia sąsiedzkiego
 • aktywne działanie na rzecz innych

 

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo rodzinne

 

Mieszkanie Chronione

 

 • wsparcie osoby pełnoletniej, która ze względu natrudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,

 

Usługi społeczne w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”  skierowane są do wszystkich osób zamieszkujących na terenie Gminy  Łapy bez względu na sytuację materialną.

Osoby chętne do skorzystania z usług społecznych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach” zapraszamy do kontaktu z koordynatorami indywidualny planów usług społecznych w siedzibie Centrum Usług Społecznych - Łapy, ul. Główna 50 tel. 85 715 25 50 wew.210 lub 85 833 50 20.

 

W załączeniu dokumenty rekrutacyjne.

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Łapach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

Podziel się