RUSZAJĄ NOWE USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE ŁAPY!

Opublikowano 2021-09-03

1 września 2021 r. pomiędzy Centrum Usług Społecznych w Łapach - reprezentowanym przez panią Agatę Ignaczuk – Dyrektora Centrum a organizacjami pozarządowymi zostały podpisane pierwsze umowy na realizację nowych usług społecznych jakimi będą Centrum Aktywności Społecznej oraz Akademia Lidera Lokalnego. Nowe usługi kierowane są do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Łapy!

 

W naszej gminie powstanie Centrum Aktywizacji Społecznej, które będzie prowadzone przez Fundację Okno na Wchód - reprezentowane przez  pana Łukasza Pogorzelskiego – Wiceprezesa Fundacji, mieszkańca gminy Łapy.

Głównym celem działań CAS będzie wzmocnienie integracji międzypokoleniowej,rozwój zainteresowań, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez aktywne wypełnianie wolnego czasu, wzmocnienie kompetencji społecznych, rodzicielskich wśród rodziców i opiekunów. Działania będą kierowane nie tylko do młodzieży, ale w szczególności do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, małżonków oraz rodziców w oddziaływaniu na dzieci.

Każdy mieszkaniec będzie mógł znaleźć tu coś dla siebie!

 

W Centrum Aktywności Społecznej  będzie dostęp do komputera, organizowane będą turnieje bilardowe, w piłkarzyki i cymbergaya.

 

W ramach zajęć edukacyjnych realizowane będą:

 • warsztaty tematyczne, artystyczne, sportowe, edukacyjne,
 • konkursy, wystawy, rękodzieło, spotkania autorskie i spotkania międzypokoleniowe,
 • doradztwo i konsultacje edukacyjno – animacyjne m.in. pobudzające do aktywności obywatelskiej i udzielania się na rzecz lokalnej społeczności,
 • spotkania ze specjalistami w formie warsztatów, konferencji, pogadanek, dyskusji m.in. na tematy związane z wychowywaniem dzieci i nastolatków, komunikacją interpersonalną, przedsiębiorczością i finansami, zdrowym stylem życia, profilatyką,
 • wydarzenia o zasięgu lokalnym m.in. festyny, potańcówki,
 • wycieczki np. do teatru, kina, opery,

Usługi będą skierowane do wszystkich grup wiekowych, zachęcające do wyjazdów łączących pokolenia. Centrum Aktywności Społecznej ma służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań grup zainteresowanych wybranym zagadnieniom w celu rozwijania nowych aktywności.

 

Kolejną nową usługą będzie Akademia Lidera Lokalnego, która będzie prowadzona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – reprezentowany przez panią Iwonę Zaborowską - Prezesa Zarządu.

Głównym celem działań Akademii będzie wzmocnienie kompetencji liderskich, pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy Łapy. 

Działania skierowane będą do wszystkich osóbzamieszkujących na terenie miasta i gminy Łapy, w szczególności tych, które mają wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych.

W ramach Akademii Lidera Lokalnego realizowane będą:

 • warsztaty liderskie (komunikacja interpersonalna, asertywność, service design usług społecznych, praca metodą projektu, negocjacje, partycypacja w rewitalizacji metody włączania w procesy rewitalizacyjne, skuteczność osobista: korzenie i skrzydła lidera, autoprezentacja/ lider, liderka, inicjatorzy zmian społecznych).
 • trening interpersonalny, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju umiejętności potrzebnych w budowaniu relacji z innymi,
 • Punkt wsparcia lidera/ki, którego celem będzie doradztwo prowadzone przez ekspertów w zakresie zakładania organizacji, pozyskiwania środków finansowych na realizację pomysłów, pisanie projektów,
 • akcje społeczne promujące zaangażowanie społeczne,
 • konkursy na oddolne inicjatywy realizowane przez uczestników z możliwością ich finansowania.

 

Nowe usługi realizowane są w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Podziel się