SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Opublikowano 2021-09-08

 

Centrum Usług Społecznych w Łapach w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Łapach" zaprasza na bezpłatne specjalistyczne szkolenia skierowane do członków Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb, pracowników podmiotów pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli innych instytucji włączonych do planowania i realizacji usług społecznych.

Celem szkoleń jest nabycie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu metod i technik pomagania i współpracy z osobami i rodzinami. Szkolenia mają służyć harmonizowaniu planowanych i realizowanych usług na rzecz osób i rodzin oraz wzrostowi efektywności wspierania osób i rodzin w środowisku lokalnym przez wszystkie podmioty,  oraz wzmocnieniu profesjonalizmu Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb działającego przy CUS.

Tematyka szkolenia:

Efektywna praca z osobami/rodzinami - zasady monitorowania i ewaluacji (2 dni x 8 godz. = 16 godz./szkolenie) w terminie 15-16 września 2021r.

 

Miejsce realizacji: Łapy

Grupa szkoleniowa: 15 osób (ilość miejsc ograniczona).

Każde szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia udziału w szkoleniu.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia "Efektywne metody pomocy osobom/rodzinom" znajdują się w programie i harmonogramie szkolenia (w załączniku). 

W celu uzyskania informacji o rekrutacji i szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny:
Marzena Krasnopolska (85) 715 27 18 wew. 208 lub kontakt mailowy: m.krasnopolska@cuslapy.pl

Podziel się