Zaproszenie do udziału w spotkaniach Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”

Opublikowano 2021-03-18

Zaproszenie do udziału w spotkaniach Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb

w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”

 

Gmina Łapy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach zapraszają do udziału w pracach Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb przedstawicieli władz uchwałodawczych, instytucji pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli instytucji zdrowia, edukacji, kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej oraz aktywnych mieszkańców Gminy Łapy.

 

Termin spotkania: 25.03.2021r. (czwartek) godz. 09.00 - 14.15.

Miejsce spotkania: on-line poprzez platformę ZOOM.

 

Harmonogram spotkania:

 

GODZINA

TEMAT

09.00 - 10.30

Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w gminie Łapy

10.30 - 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15

Planowany katalog usług społecznych do wdrożenia w ramach pilotażu

12.15 - 12.45

Przerwa

12.45 - 14.15

Grupa robocza: Sposób zarządzania CUS

 

W celu potwierdzenia uczestnictwa oraz otrzymania linku do spotkania online prosimy o wysłanie maila na adres: k.zukowskakoc@cuslapy.pl do 24.03.2021 r. (środa).

  

Projekt ma na celu utworzenie Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej i wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących integracji i rozwoju usług społecznych na terenie Miasta i Gminy Łapy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Podziel się