Czynsze Mieszkaniowe

Opublikowano 2016-01-01

Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Zadanie te realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach.

Realizacja zadania odbywa się na zasadach i przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014.150). W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej o niskich dochodach wynajmuje się lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy.

Podziel się