Dobry Start Informacje

Podziel się

Świadczenie Dobry start - Komu przysługuje?

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego raz w roku jednorazowo w wysokości 300,00 zł. - przez dziecko lub osobę uczące się od klasy pierwszej szkoły podstawowej do 20. roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do 24. roku życia. Dzieciom biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczym od 7. roku życia. więcej

Świadczenie Dobry start - Terminy wypłat, terminy składania wniosków

Świadczenie „Dobry Start” wypłaca się raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się w kwocie 300 zł. więcej

Świadczenie Dobry start - Nienależnie pobrane

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie „Dobry Start” jest obowiązana do jego zwrotu. więcej
1