Dodatki Mieszkaniowe
Specjalista ds. świadczeń: Joanna Zdrojkowska


tel./fax: 85 833 50 31
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 2226

Podziel się

Dokumenty - Dodatek mieszkaniowy

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA - wzory druków do pobrania w PDF więcej

Dodatki mieszkaniowe - Komu przysługuje?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. więcej

Dodatki mieszkaniowe - Od czego zależy przyznanie?

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od spełnienia dwóch warunków. więcej

Dodatki mieszkaniowe - Jak się ubiegać?

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wypełnioną deklarację o dochodach. więcej

Dodatki mieszkaniowe - Od czego zależy wysokość dodatku?

Dodatek mieszkaniowy nie jest przyznawany w pełnej wysokości opłat za mieszkanie. więcej
1