Fundusz Alimentacyjny
Koordynator: Agata Ignaczuk

PARTER, pokój nr 17,
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 203

Podziel się

Nie potrzebujesz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, aby otrzymać „500+” czy „rodzinne”.

Zbliża się kolejny okres zasiłkowy dla rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych, Programu Rodzina 500+ czy funduszu alimentacyjnego. więcej

Fundusz alimentacyjny - Komu przysługuje?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, a także cudzoziemcom jeżeli są osobami uprawnionymi w związku z Ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (Dz. U. z 2016r. poz 169) więcej

Fundusz alimentacyjny - Od czego zależy przyznanie?

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. więcej

Fundusz alimentacyjny - Jak się ubiegać?

Decyzja o przyznaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego zostanie wydana na podstawie następujących dokumentów: więcej

Fundusz alimentacyjny - Wstrzymanie świadczenia

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego: więcej

Fundusz alimentacyjny - Zwrot świadczenia

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest zobowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. więcej
1