Karta Dużej Rodziny
Specjalista ds. usług: Dorota Byczkowska

PARTER, pokój nr 2
tel./fax: 85 833 50 20
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 210

Podziel się

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

W dniu 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. poz. 952). więcej

Nowy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Od dnia 01.01.2019r. obowiązuje nowy wniosek wraz z załącznikami o przyznanie KDR więcej
1