Klub Integracji Społecznej

Podziel się

Rozpoczęcie I edycji Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Sukces w działaniu”

„Działanie jest podstawowym kluczem każdego SUKCESU” (Pablo Picasso) – z takim mottem rozpoczęto I edycję Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Sukces w działaniu”. więcej

Nabór do Klubu Integracji Społecznej „SUKCES W DZIAŁANIU” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach.

Rekrutacja uczestników: styczeń-luty 2020r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Gmina Łapy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „SUKCES W DZIAŁANIU” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 7/2019 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Oś priorytetowa: IX Rozwój lokalny, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Nr naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/19. więcej

Aktywna integracja w Łapach - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - ważne do 28.02.2019

Kategoria: Projekty
Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki: zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łapy, są w wieku aktywności zawodowej, są osobami bezrobotnymi (III profil), korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. więcej

Kawiarnio- Galeria „KREATYWNI. OBOK. PL” - ważne do 28.02.2019

Od sierpnia 2015 na ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach funkcjonuje Kawiarnio- Galeria „KREATYWNI. OBOK. PL”. Jej uruchomienie możliwe było dzięki środkom uzyskanym z PFRON. więcej

Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach na V Targach Ekonomii Społecznej - ważne do 28.02.2019

5 czerwca br. Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach wziął udział w V Targach Ekonomii Społecznej organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Jest to największa impreza w województwie podlaskim podejmująca tematykę ekonomii społecznej. Na stoiskach wokół placu zaprezentowały się organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne i inne instytucje – przedstawiając swoją aktywność związaną z ekonomią społeczną. więcej

Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” w Łapach przygotowuje się do wzięcia udziału w Dożynkach - ważne do 28.02.2019

Jednym z najpiękniejszych, a na pewno największych świąt polskich rolników są dożynki. To symboliczne zwieńczenie całorocznej pracy, organizowane tradycyjnie po zakończeniu prac polowych. więcej

Klub Integracji Społecznej "Sukces w działaniu" - ważne do 28.02.2019

Kategoria: KIS Informacje
Klub Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” funkcjonujący w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 roku. Zadaniem Klubu jest zwiększenie aktywności społeczno- zawodowej osób bezrobotnych z terenu gminy Łapy, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Formuła Klubu ma umożliwić jego uczestnikom wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności, jak również uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, z którymi borykają się na co dzień osoby długotrwale bezrobotne. więcej
1 2 | >>