Klub Integracji Społecznej w Łapach zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych realizacją stażu

Opublikowano 2020-05-14

Klub Integracji Społecznej w Łapach
zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych realizacją stażu

W dobie epidemii choroby zakaźnej COVID-19Klub Integracji Społecznej w Łapach udziela wsparcia swoim Uczestnikom. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa zawieszono od połowy marca do kwietnia wszystkie spotkania grup samopomocowych. W  tym trudnym okresie nie przestaliśmy jednak funkcjonować.Wspieramy naszych Uczestników poprzez rozmowy telefonicznie. Tematyka rozmów jest bardzo szeroka, dotyczy m.in. stanu zdrowia, samopoczucia, zasad bezpieczeństwa, sytuacji ekonomicznej oraz bieżących potrzeb życiowych. Analizując sytuację epidemiczną, jak także stopniowe łagodzenie obostrzeń, a przede wszystkich potrzeby naszych Klubowiczówpostanowiliśmy od maja uruchomić spotkania indywidualne w siedzibie KIS z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Dbamy o to, aby Uczestnicy byli bezpieczni, dlatego ściśle przestrzegamy zasad sanitarnych, tj. dezynfekcja dłoni, pomiar temperatury ciała, obowiązkowe założenie maseczki ochronnej i rękawiczek. Spotkania i bezpośrednie rozmowy dają ogromną nadzieję naszym Uczestnikom na powrót do normalności.

Zapraszamy Pracodawców do współpracy w organizacji staży

w ramach realizowanego projektu „Sukces w działaniu”

 

Staż, jest działaniem projektowym w ramach aktywizacji zawodowej Uczestników KIS, umożliwiającym im nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w miejscu pracy. Staż planowany jest na okres około 3-6 miesięcy, ustalany jest indywidualnie dla każdego stażysty i przebiega zgodnie z ustalonym wcześniej programem.Kandydaci na staż są rekrutowani spośród uczestników projektu „Sukces w działaniu”, w wieku co najmniej 18  lat.Wszystkie koszty związane z organizacją stażu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo istnieje możliwość refundacji wydatków poniesionych przez Pracodawcę, związanych
z organizacją stanowiska pracy stażysty.

Nawiązując współpracę z Klubem Integracji Społecznej w Łapach mają Państwo możliwość zyskania przygotowanego pracownika, którego umiejętności i kwalifikacje mogą przekonać Państwa do podjęcia z nim współpracy również po zakończeniu stażu.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji na temat organizacji stażu uprzejmie prosimy o kontakt z konsultantem ds. zatrudnienia, pod numerem tel. 85 7156813
w godz. 7:30-15:30.

Podziel się