Rozpoczęcie I edycji Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Sukces w działaniu”

Opublikowano 2020-03-02

344_KIs_otwarcie_03_20202.jpg

 

„Działanie jest podstawowym kluczem każdego SUKCESU” (Pablo Picasso) – z takim mottem rozpoczęto I edycję Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Sukces w działaniu”.

W dniu 2 marca 2020r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” rozpoczęli udział w I edycji projektu pt. „SUKCES W DZIAŁANIU” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach naboru nr 7/2019 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Oś priorytetowa: IX Rozwój lokalny, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Nr naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-035/19.

Pan Krzysztof Gołaszewski Burmistrz Łap powitał wszystkich i życzył owocnego uczestnictwa w realizowanym przedsięwzięciu. W spotkaniu udział wzięli również Pani Agata Ignaczuk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, Katarzyna Żukowska-Koc zastępca dyrektora oraz pracownicy Klubu Integracji Społecznej.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących formach wsparcia:

- KURSY I SZKOLENIA dopasowane do predyspozycji zawodowych uczestników projektu i lokalnego rynku pracy, w tym STYPENDIA SZKOLENIOWE (120% zasiłku dla bezrobotnych),

- PŁATNE STAŻE ZAWODOWE (120% zasiłku dla bezrobotnych),

- indywidualne wsparcie pracownika socjalnego, tutora i konsultanta ds. zatrudnienia,

- uczestnictwo w grupie samopomocowej,

- poradnictwo specjalistyczne zgodne z potrzebami uczestników,

- zwrot kosztów dojazdu,

- pomoc w organizacji opieki nad dziećmi,

- badania w zakresie medycyny pracy,

- ubezpieczenie zdrowotne i NNW.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2020r. do końca czerwca 2023r..

BENEFICJENT

Gmina Łapy

REALIZATOR PROJEKTU:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

Klub Integracji Społecznej  „SUKCES W DZIAŁANIU”

 

Więcej informacji: www.mopslapy.pl

Podziel się