Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej ruszyli na lokalny rynek pracy.

Opublikowano 2020-06-15

348_KISrynek_pracy_06_20201.jpg

 

Uczestnicy projektu ,,Sukces w działaniu” podpisali już pierwsze umowy stażowe. Stanowiska pracy zostały dobrane zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami Uczestników. Staż jest działaniem projektowym w ramach aktywizacji zawodowej Uczestników KIS, umożliwiającym im nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w miejscu pracy.

Klub Integracji Społecznej wychodzi naprzeciw potrzebom uczestników i przedsiębiorcom. Współpracę z lokalnymi pracodawcami nawiązuje konsultant ds. zatrudnienia. Program stażu opracowywany jest wspólnie z przedstawicielami firm. Branże, w których Uczestnicy podejmują staże są bardzo różne, min. biura rachunkowe, żłobki, restauracje, firmy remontowo- budowlane itp.

Stażyści podejmujący taką formę aktywizacji zawodowej, nadal przebywają pod opieką pracownika socjalnego, tutora oraz konsultanta ds. zatrudnienia. Taka forma aktywizacji zawodowej cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno Stażystów jak i Pracodawców.

Serdecznie dziękujemy tutejszym firmom / instytucjom za przychylność i otwartość na przyjęcie Stażystów. Firmy zainteresowane taką formą współpracy proszone są o kontakt z konsultantem ds. zatrudnienia w Klubie Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” pod numerem tel. 85 7156813.

Podziel się