Klub SENIOR+


Założeniem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych polegający na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia "Senior+".
Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach "Senior +" przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów "Senior +" i Klubów "Senior +".
Działalność Klubu "Senior +" polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.
Klub "Senior+" powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Klub "Senior+" we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.tel. 85 869 90 00
tel. 85 715 25 50

Podziel się

Klub SENIOR+ w Łapach o działalności słów kilka

Kategoria: Klub SENIOR+
Seniorzy z Klubu SENIOR+ aktywnie uczestniczą w zajęciach i warsztatach w ramach spotkań. Po rekrutacji i spotkaniach organizacyjnych pod okiem opiekunów uczestniczą w grupowych zajęciach ruchowych, rękodzielniczych, edukacyjnych, artystycznych, a także kulinarnych spotkaniach towarzyskich i zajęciach aktywizujących. więcej

Rekrutacja do Klubu Senior + w Łapach trwa tylko do 19 luty 2021 godz 12 00

Kategoria: Klub SENIOR+
Rekrutacja do Klubu Senior + w Łapach trwa tylko do 19 luty 2021 godz.12:00 więcej

Wspieraj Seniora - Gmina Łapy organizuje pomoc seniorom

Kategoria: Klub SENIOR+
Wspieraj Seniora to ogólnopolska akcja pomocy w czasie pandemii skierowana w szczególności do osób samotnych w wieku 70+. Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. więcej

KOMUNIKAT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

Kategoria: Wiadomosci
OSOBY SAMOTNE I W PODESZŁYM WIEKU mogą skorzystać ze wsparcia w postaci DOSTARCZENIA ZAKUPÓW DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA. więcej

Seniorzy w akcji

Kategoria: Klub SENIOR+
Seniorzy z Klubu Seniora” Po drugiej stronie tęczy” z MOPS w Łapach wzięli udział w projekcie OWOP „ Seniorzy w akcji”.Celem projektu była Wizyta Studyjna do Czarnej Wsi Kościelnej i pomoc wspólnocie seniorów z innej gminy w rozwijaniu swojej organizacji czyli tworzenia ich klubu seniora, wspólnej integracji. więcej

Festyn ” Jak dobrze mieć sąsiada”

Kategoria: Klub SENIOR+
Już po raz kolejny seniorzy z klubu seniora „ Po drugiej stronie tęczy” działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach wzięli udział w pikniku sąsiedzkim. więcej

Odwiedziny pacjentów w Dworakach Staśkach

Kategoria: Klub SENIOR+
Seniorzy z klubu seniora „Po drugiej stronie tęczy” działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach odwiedzili osoby chore przebywające w Zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym. więcej

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Kategoria: Klub SENIOR+
Ogólnopolski PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia organizowane są BEZPŁATNE badania mammograficzne. Badania będą prowadzone w godz. 09:00 - 17:00 przy Domu Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15 w dniu:9 lipca 2019 r. więcej
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>