Klub SENIOR+ w Łapach o działalności słów kilka

Opublikowano 2021-05-13

357_klubseniora_05_202118.jpg
Kategoria Klub SENIOR+

Seniorzy z Klubu SENIOR+ aktywnie uczestniczą w zajęciach i warsztatach w ramach spotkań. Po rekrutacji i spotkaniach organizacyjnych pod okiem opiekunów uczestniczą w grupowych zajęciach ruchowych, rękodzielniczych, edukacyjnych, artystycznych, a także kulinarnych spotkaniach towarzyskich i zajęciach aktywizujących. W ramach aktywności własnej podejmują szereg aktywności grupowych, indywidualnych i dyskutują na tematy różne w gronie równieśników przy kawie/ herbacie, a także podejmują indywidualną aktywność ruchową przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu. Podczas zajęć ruchowych poprawiają swoją kondycję fizyczną, w ramach zajęć artystycznych uczą się układów przy muzyce, biesiadują, śpiewają. W ramach zajęć edukacyjnych ćwiczą pamięć, koncentrację i uwagę poprzez rozwiązywanie krzyżówek, wykreślanek, itp. oraz podczas rozgrywek w karty, czy planszówki. Ponadto zaangażowali się w akcję sprzątania świata, czy też zadbania o teren wokół budynku. Wymieniają się doświadczeniami kulinarnymi, przepisami zarówno tradycyjnymi, jak też nowinkami w świecie kulinarnym. W ramach zajęć rękodzielniczych poznają nowe techniki plastyczne, samodzielnie wykonywali palny, dekorowali jajka, czy nabyli umiejętności z podstaw techniki decoupage, itp. Klub Senior+ jest czynny 20 godzin tygodniowo i oferuje różnorodne zajęcia dla grupy ponad 40 osób, tak, aby każdy uczestnik mógł zgodnie ze swoimi oczekiwaniami uczestniczyć w interesujących go zajęciach. Do Klubu uczęszczają Seniorzy w wieku 60+, nieaktywni zawodowo, z terenu miasta i gminy Łapy. Klub SENIOR+ rozpoczął swoje funkcjonowanie w 2021r., więc już trochę za nami, ale zdecydowanie wiele wspólnych chwil i aktywności przed nami. Zbliża się lato zatem z optymizmem czekamy na kolejne zajęcia, pomysły i formy aktywności w które będziemy mogli się włączyć i aktywnie uczestniczyć.

Działalność Klubu SENIOR+ w Łapach jest realizowana w ramach modułu II Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025 przy udziale środków budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Łapy.

Poniżej kilka zdjęć z zajęć i warsztatów w ramach funkcjonowania Klubu SENIOR+ w Łapach.

Podziel się