Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
wejście od ul. Nowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

ul. Główna 50, 18-100 Łapy

NIP: 9660591331    REGON: 050259294

Telefon/fax: 857152550 lub 857152718

e-mail: mgopslapy@pro.onet.pl

Numer konta: Bank Millennium 21 1160 2202 0000 0000 5918 0611

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

<iframe width="550" height="650" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=202116942717833793962.0004bcadfbbca6bdfdac0&amp;ll=52.992061,22.877662&amp;spn=0,0&amp;t=h&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Pokaż <a href="http://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=202116942717833793962.0004bcadfbbca6bdfdac0&amp;ll=52.992061,22.877662&amp;spn=0,0&amp;t=h&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Nowa , 18-100 Łapy</a> na większej mapie</small>
<iframe width="550" height="650" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=202116942717833793962.0004bcadfbbca6bdfdac0&amp;ll=52.992061,22.877662&amp;spn=0,0&amp;t=h&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Pokaż <a href="http://maps.google.pl/maps/ms?hl=pl&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=202116942717833793962.0004bcadfbbca6bdfdac0&amp;ll=52.992061,22.877662&amp;spn=0,0&amp;t=h&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Nowa , 18-100 Łapy</a> na większej mapie</small>
 
 

 

 

Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Telefon
wewnętrzny
e-mail
Agata Ignaczuk Dyrektor 22 201 mgopslapy
@pro.onet.pl
Katarzyna Żukowska-Koc Zastępca
Dyrektora
33 223 k.zukowskakoc
@op.pl
Joanna Zdrodowska Główna
Księgowa
5 207 kaminska.joanna1
@gmail.com
Marcin Oleksiewicz Kierownik
działu organizacyjnego
4 208  
Katarzyna Perkowska Inspektor ds. kadr 3 209  
Urszula Mularczuk Kierownik
działu usług socjalnych

Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
18 202 ula_andrejuk
@tlen.pl
         
Agnieszka Piszczatowska Koordynator
ds. pracy socjalnej
i integracji społecznej
24 255  
Marzena Okrasińska Koordynator
ds. świadczenia wychowawczego
34 222 marzenaokrasinska
@poczta.onet.pl
Marta Idźkowska Koordynator
ds. świadczeń pomocy
społecznej
35 221  
Joanna Zdrojkowska Referent
ds. stypendiów szkolnych
i KDR
2 210  
Renata Łapińska Inspektor
ds. dodatków mieszkaniowych
2 210  
Janina Dobkowska Inspektor
ds. zarządzania zasobami
komunalnymi
2 210  
Edyta Michałowska Kierownik
Świetlicy Socjoterapeutycznej
  214  
Beata Kiełsa-Dowejko Kierownik
Środowiskowego
Domu Samopomocy
  227  
Monika Łapińska Kierownik
Dziennego Domu
"Senior +"
siedziba
ul.
Leśnikowska
54
85 8141444