Nieodpłatna pomoc prawna

Podziel się

Nieodpłatna pomoc prawna.

W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna świadczona przez adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem, np. w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. więcej
1