Nieodpłatna pomoc prawna.

Opublikowano 2016-08-17

W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna świadczona przez adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem, np. w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Prawo do pomocy na etapie przedsądowym mają osoby do 26. roku życia oraz te, które ukończyły 65 lat. Ponadto uprawnieni będą wszyscy, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Honorowani są również posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz zagrożeni lub poszkodowani klęską żywiołową lub podobnymi losowymi przypadkami. Te osoby mogą uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających nań obowiązkach. Prawnicy wskazują również sposoby rozwiązania problemu prawnego, pomagają sporządzić projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, ale z wyłączeniem pism procesowych. Uprawnieni do darmowych porad prawnych mogą uzyskać pomoc w następujących obszarach: prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, sprawy karne, sprawy administracyjne, ubezpieczenia społeczne, sprawy rodzinne, prawo podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne, pomoc nie jest świadczona w przypadku spraw dotyczących prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wszyscy korzystający z pomocy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji każdego przypadku udzielenia takiej porady na specjalnej karcie. Starostowie natomiast przekazują informacje do Ministerstwa Sprawiedliwości o wykonaniu zadania wynikającego z ustawy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Miejsce udzielania pomocy prawnej:

Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15

18-100 Łapy

 

Terminy udzielanej pomocy prawnej:

Poniedziałek 11.00 – 15.00

Wtorek 09.00 – 13.00

Środa 09.00 - 13.00

Czwartek 09.00 - 13.00

Piątek 09.00 - 13.00

Podziel się