Niepełnosprawność

Podziel się

Dzień Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych składamy wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom życzenia radości, życzliwości, wyrozumiałości, wielu sił do pokonywania trudności dnia codziennego oraz odwagi w realizacji swoich planów i marzeń. więcej

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Siedziba Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ul. Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa więcej

Tryb orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Do kompetencji zespołów orzekających należy orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozaubezpieczeniowych, związanych m. in. z zatrudnieniem i szkoleniem osób niepełnosprawnych, koniecznością zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które ułatwiają funkcjonowanie, prawem do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji oraz korzystaniem z ulg i uprawnień, wynikających z odrębnych przepisów prawa.
W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, gdzie można pobrać stosowne formularze ( druk wniosku, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia) oraz uzyskać szczegółowe informacje w sprawie zasad orzekania. więcej
1