Opieka Wytchnieniowa

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.


Program ma za zadanie odciążyć członków rodziny lub opiekunów osób niepełnoprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regeneracje. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach Programu ustala się limity: 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Centrum Usług Społecznych,
ul. Główna 50,
18-100 Łapy,
tel. 85 715 25 50.

Podziel się