Pomoc lekowa
Kierownik działu: Agnieszka Piszczatowska

I Piętro, pokój nr 24,
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 225

Podziel się

Dokumenty - Pomoc lekowa

Kategoria: Pomoc lekowa
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA - wzory druków do pobrania w PDF więcej

Pomoc lekowa - Komu przysługuje?

Kategoria: Pomoc lekowa
Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta i gminy Łapy

CEL PROGRAMU:
Dofinansowanie do wydatków poniesionych na leki przysługuje osobom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Łapy będących osobami przewlekle chorymi lub z ustaloną niepełnosprawnością, osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza. więcej

Pomoc lekowa - Jak się ubiegać?

Kategoria: Pomoc lekowa
Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta i gminy Łapy
Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50. więcej

Pomoc lekowa - Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Kategoria: Pomoc lekowa
Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta i gminy Łapy

CEL PROGRAMU:
Dofinansowanie do wydatków poniesionych na leki przysługuje osobom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Łapy będących osobami przewlekle chorymi lub z ustaloną niepełnosprawnością, osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza. więcej
1