Pomoc lekowa - Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Opublikowano 2016-01-01

Kategoria Pomoc lekowa

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta i gminy Łapy

CEL PROGRAMU:
Dofinansowanie do wydatków poniesionych na leki przysługuje osobom zamieszkałym na terenie miasta i gminy Łapy będących osobami przewlekle chorymi lub z ustaloną niepełnosprawnością, osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza.

Do wydatków poniesionych przez osoby uprawnione na zakup leków zalicza się wydatki na leki zlecone przez lekarza na podstawie recepty.

Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na zakup leków zleconych przez lekarza (pierwszego kontaktu lub specjalistę) jest przyznawana w wysokości wydatków poniesionych na ten cel przez osobę uprawnioną lub uprawnionego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak łącznie nie może być wyższa od kwoty:

  • 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 1 osoby uprawnionej (tj. 154,20 zł),
  • 40% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 2 osób uprawnionych (tj. 205,60 zł),
  • 60% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w przypadku 3 i większej liczby osób uprawnionych (tj. 308,40zł).

Podziel się