Pomoc społeczna
Kierownik działu: Joanna Rzońca

Parter, pokój nr 32,
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 223

Podziel się

Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach - stypendia szkolne i dożywianie dzieci w szkole.

przypominamy, że można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie. więcej

Warsztaty niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej, dietetyczne

Kategoria: Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje, że w dniu 28 sierpień 2020r. (piątek) odbędą się w Klubie Integracji Społecznej w Łapach, ul. Leśnikowska 54 więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - sierpień 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - LIPIEC 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

Za nami kolejna dostawa paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Kategoria: Pomoc społeczna
Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok jako Organizacja partnerska o zasięgu regionalnym oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS jako Organizacja partnerska o zasięgu lokalnym składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w dostawie żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom Łap w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - MAJ 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

Zasiłek celowy na zakup żywności dla rodzin, których dzieci spożywały posiłki w szkołach.

Kategoria: Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nie może korzystać z przyznanych posiłków. więcej

Ogłoszenie o dostarczonych paczkach żywnościowych

Kategoria: Pomoc społeczna
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>