Pomoc społeczna
Kierownik działu: Joanna Rzońca

Parter, pokój nr 32,
tel./fax: 85 715 25 50 wew. 223

Podziel się

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - sierpień 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - LIPIEC 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

Za nami kolejna dostawa paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Kategoria: Pomoc społeczna
Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok jako Organizacja partnerska o zasięgu regionalnym oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS jako Organizacja partnerska o zasięgu lokalnym składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w dostawie żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom Łap w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. więcej

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE - MAJ 2020

Kategoria: Pomoc społeczna
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

Zasiłek celowy na zakup żywności dla rodzin, których dzieci spożywały posiłki w szkołach.

Kategoria: Pomoc społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nie może korzystać z przyznanych posiłków. więcej

Ogłoszenie o dostarczonych paczkach żywnościowych

Kategoria: Pomoc społeczna
PACZKI ŻYWNOŚCIOWE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla mieszkańców Miasta i Gminy Łapy Podprogram 2019 więcej

Wizyta studyjna w MOPS w Łapach

Kategoria: Pomoc społeczna
W dniu 6 lutego b.r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali koło Radomia. Wizyta studyjna dotyczyła wdrożenia usprawnień organizacyjnych w MOPS w Łapach. więcej
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>