Apel w związku ze zbliżającą się zimą!

Opublikowano 2019-10-21

Kategoria Pomoc społeczna

Okres zimowy to czas, kiedy wszyscy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy czynią szczególne starania, aby zabezpieczyć zdrowie i życie najbiedniejszych i najbardziej bezradnych osób.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców, szczególnie wobec osób bezdomnych, przebywających na przystankach czy terenach ogródków działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji. Wszelkie sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach – tel. 85 715 25 50

Komisariat Policji w Łapach – tel. 85 715 82 00

Ponadto poniżej przedstawiamy rejestry prowadzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku:

  • Wykaz Ośrodków Wsparcia Doraźnego Dla Bezdomnych z terenu woj. podlaskiego,
  • Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach,
  • Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim.

Link do prowadzonych rejestrów:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/jednostki-udzielajace-wsparcia-osobom-bezdomnym

Ponadto rejestry dostępne są u pracowników socjalnych MOPS w Łapach i na tablicy informacyjnej w MOPS w Łapach.

Podziel się