OGŁOSZENIE na przeprowadzenie konsultacji społecznych

Opublikowano 2017-11-13

Kategoria Pomoc społeczna

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznego w Łapach ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2018

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta i Gminy Łapy propozycji, uwag i opinii do projektu uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2018.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie Miasta i Gminy Łapy.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 13 Listopada 2017 r. do dnia 27 Listopada 2017 r. do godz. 15:30, w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

 

·         na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - www.mopslapy.pl, a także na stronie BIP UM www.lapy.pl

·         w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach pok. 21 w godzinach pracy urzędu

 

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

 

·          drogą elektroniczną na adres: mgopslapy@pro.onet.pl,

·         drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 50 , 18-100 Łapy,

 

 

Uwaga:

       Propozycje, uwagi i opinie

·         przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych,

·         złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 13 Listopada 2017 r. bądź po godz. 15:30 w dniu 27 Listopada 2017 r.

nie będą uwzględnione.

Podziel się