Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży

Opublikowano 2016-01-01

Kategoria Pomoc społeczna

Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hotele itp.).

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego czyli 792,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 1051,50 zł netto.
 

Podziel się