Sprawienie pogrzebu

Opublikowano 2016-01-01

Kategoria Pomoc społeczna

Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie.

Sprawienie pogrzebu

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

  1. Obowiązek sprawienia pogrzebu dotyczy osób samotnych, nie posiadających rodziny, którzy nie otrzymują świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
  2. Sprawić pogrzeb można osobie samotnej nie posiadającej rodziny, ale otrzymującej świadczenia z ubezpieczenia społecznego w ramach zasiłku pogrzebowego, który przysługuje osobie ubezpieczonej.
  3. Obowiązek sprawienia pogrzebu dotyczy osób, których tożsamości nie ustalono z uwagi na ich nagły zgon i brak dokumentów tożsamości (nn).

Podziel się