Wsparcie w postaci usług opiekuńczych w ramach Programów „Opieka 75+” i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowano 2019-09-26

Kategoria Pomoc społeczna

Jedną z form wspierania osób starszych realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach są usługi opiekuńcze, w tym również specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie, w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej, kontaktów z otoczeniem.

Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia w naszej gminie stale rośnie, a główną grupą jej odbiorców są osoby w wieku 75 lat i więcejlub niepełnosprawne, często mieszkające samotnie.

Dlatego też Gmina Łapy przystąpiła do Programów „Opieka 75+”i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , których celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej oraz niepełnosprawnych.

Więcej informacji nt. oferowanych usług opiekuńczych można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, w godz. 7.30-15.30. Zapraszamy

Podziel się