Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w ramach projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Łapy”

Opublikowano 2021-02-11

Kategoria Pomoc społeczna

Usługi indywidualnego transportu door-to_door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.


 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie

Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w ramach projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Łapy”.

 
Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Łapy w sprawie poddanej konsultacji tj. Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w ramach projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Łapy”.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 11.02.2021 – 26.02.2021.
 
Konsultacje będą podlegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii w zakresie Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w ramach projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Łapy” poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się Regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door w ramach projektu pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Łapy”
 
Regulamin, zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lapy.plwww.mopslapy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach https://9660591331.bip.gov.pl/ , a także będzie dostępny w holu Urzędu Miejskiego w Łapach i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach w godz. 7.30 – 15.30. Wypełnione formularze należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@cuslapy.pl do 26.02.2021 r. do godz. 15: 00 lub na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, ul. Główna 50, 18-100 Łapy – decyduje data wpływu.
 
W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta i Gminy Łapy.
 
 
Nie będą uwzględnione propozycje, uwagi i opinie:
- przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych
- złożone na formularzu konsultacji społecznych, po godz. 15:00 w dniu 26.02.2021r.

Podziel się