Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Podziel się

Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Gminy Łapy na rok 2022

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Gminy Łapy na rok 2022 więcej

KONKURS PLASTYCZNY PT. „STOP PRZEMOCY” NIE BÓJ SIĘ, REAGUJ!

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach więcej

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Łapy na 2019 rok

Podstawą prawną podejmowanych działań w zakresie działań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii – Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. więcej
1