Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Łapy na 2019 rok

Opublikowano 2018-11-28

Podstawą prawną podejmowanych działań w zakresie działań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii – Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podziel się