Konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Gminy Łapy na rok 2022

Opublikowano 2021-11-17

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Łapach ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Gminy Łapy na rok 2022

 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Gminy Łapy propozycji, uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2022. Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie Miasta i Gminy Łapy.

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w okresie od dnia 17.11.2021 do dnia 30.11.2021 roku.

Głównym celem Programu jest rozwój systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, dostosowanego do zmieniających się potrzeb oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, w szczególności zjawisku przemocy w rodzinie.

Podziel się