"Świat w kolorach" - aktywne wakacje w Świetlicy Socjoterapeutycznej

  • START
  • Projekty
  • "Świat w kolorach" - aktywne wakacje w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Opublikowano 2016-06-06

Kategoria Projekty

Realizator:Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach
Finansowanie: ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Fundacji Inicjatyw Rozwojowych
Cel projektu: Zorganizowanie wakacyjnych, dwutygodniowych aktywnych i ciekawych zajęć otwartych w Świetlicy socjoterapeutycznej w Łapach dla 200 dzieci z gminy Łapy.

Działania:

-Aktywne wakacje w świetlicy socjoterapeutycznej

Krótki opis:Pod koniec wakacji w okresie zostały zorganizowane aktywne zajęcia otwarte dla ok. 200 dzieci z gminy Łapy. Dzięki temu działaniu dzieci zapoznały się z działalnością świetlicy, miło spędziły czas w ostatnich dniach wakacji. Wolontariusze zaangażowani w przedsięwzięcie wraz z członkami grupy i pracownikami świetlicy przez 4 godziny dziennie przeprowadziły szereg gier, zabaw i konkursów z nagrodami dla dzieci sfinansowanych w ramach projektu. Dzieci również miały okazję do drobnego posiłku zakupionego w ramach projektu. Dzięki zaangażowaniu pracowników, wolontariuszy i członków grupy pobyt dla dzieci był atrakcyjny efektywny i aktywny. Dzięki działaniu pracownicy, członkowie grupy mieli okazję poznać nowe dzieci, a także zapoznać się z ich problemami, dysfunkcjami rodzinnymi, co sprzyja lepszemu rozumieniu dziecka, a także jego zachowania. Dzieci uczestniczące w projekcie to potencjalni użytkownicy świetlicy i zajęć w niej przeprowadzanych. Dostrzegając ich potrzeby i trudności, z którymi się borykają można przewidywać ryzyko zagrożeń,  jakie może spotkać ich w życiu. 

Podziel się