„Uśmiech nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie zostaje na długo ...”

 • START
 • Projekty
 • „Uśmiech nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie zostaje na

Opublikowano 2016-06-06

Kategoria Projekty

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
Finansowanie: ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Cel projektu: zwiększenie skuteczności usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych bądź dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego, w tym poprzez pracę w środowisku otwartym.

Działania: Powołani w ramach projektu wychowawcy podwórkowi realizowali plan pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o następujące bloki tematyczne:

 • „Zdrowy styl życia”:
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch”- zajęcia sportowe,
 • „Rybki”- zajęcia na basenie,
 • „Kuchcik”- zajęcia kulinarne,
 • „Umiem- potrafię”- trening zaradności życiowej.
 • „Żyjemy wśród ludzi”:

Zajęcia socjoterapeutyczne dla podopiecznych świetlicy „Emocja”,

Warsztaty dla rodziców podopiecznych świetlicy „Ja- Ty- Inni” „Hobby”:

 • „W obiektywie”- zajęcia edukacyjno- kulturalne,
 • „Obraz” wyjazd do kina,
 • „ Łącze”- zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych. 

W ramach projektu realizowane były również przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym tj. „Andrzejki”, „Sportowy Dzień Rodziny” oraz Wigilia.

Krótki opis: Dzieci i młodzież z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczęszcza do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach. Mimo to, koniecznym wydało się stworzenie systemu opieki otwartej nad dziećmi i młodzieżą spędzającymi dużo czasu poza domem. Dało to możliwość identyfikacji środowisk i rejonów zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego  poprzez pracę wychowawców podwórkowych. 

Podziel się