Przemoc Informacje

Podziel się

Przemoc - Co powinniśmy wiedzieć?

Kategoria: Przemoc Informacje
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe bądź powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. więcej

Czym jest przemoc w rodzinie?

Kategoria: Przemoc Informacje
„Przemoc z rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” więcej

Plan bezpieczeństwa dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Kategoria: Przemoc Informacje
Plan bezpieczeństwa to opracowany sposób postępowania na wypadek zagrożenia kolejnym aktem przemocy. Dzięki przygotowaniu się i spisaniu planu będziesz wiedziała jak zachować się w sytuacji przemocy wymierzonej w Ciebie lub Twoje dzieci. więcej

Gdzie szukać pomocy?

Kategoria: Przemoc Informacje
Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie więcej

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Kategoria: Przemoc Informacje
Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, który zamieszczamy poniżej. W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. więcej
1